Plānotas pārbaudes neattīrīto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu nopludināšanas novēršanai

Ņemot vērā pēdējos mēnešos konstatētos gadījumus, kad atkārtoti no pašu ierīkotajām (decentralizētajām) kanalizācijas sistēmām īpašumos neattīrīti komunālie ūdeņi tiek nelegāli iepludināti Saulkrastu centralizētajā kanalizācijas sistēmā un novadīti apkārtējā vidē (meliorācijas grāvjos), SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina iedzīvotājus pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai (kur tas ir iespējams) vai izmantot asenizatora pakalpojumus.Nelegāli iepludinātie neattīrītie sadzīves kanalizācijas notekūdeņi kaitē ne […]

Katlumājas modernizācija ir pabeigta

Novembra beigās pabeigta Zvejniekciema katlumājas modernizācija, kas tika īstenota projektā Nr. 4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”.Projekta mērķis – veicināt energoefektivitāti centralizētajā Zvejniekciema siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu.Katlumājā, kas atrodas Bērzu alejā 3a, ir uzstādīts šķeldas apkures katls ar jaudu 1MW un kokskaidu granulu apkures katls ar jaudu 0,5 MW. […]

Ūdenssaimniecības darbi notiek vairākos posmos

Kā jau iepriekš ziņots, pašvaldībā notiek ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve, kas ietver septiņus posmus.Siltie un sausie laika apstākļi ļāvuši darbus turpināt novembrī un arī decembrī. Būvnieks ir izpildījis 2018. gadā plānotos darbu apjomus.Šogad darbi tika sākti pirmajā, otrajā un ceturtajā […]

Scroll to top