Neapdomīga vai pavirša rīcība var radīt centralizētās kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus

Vēršam uzmanību uz to, ka iedzīvotāji var radīt problēmas gan savam, gan kaimiņu , gan pakalpojuma sniedzēja īpašumam, ja mājās kanalizācijas sistēmā novadīs priekšmetus un sadzīves atkritumus, piemēram, tekstilizstrādājumus vai pārtikas produktus. Tie var radīt nopietnus aizsērējumus un centralizētās kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus.Saulkrastu novada domes 28.03.2012. saistošie noteikumu Nr.8 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu […]

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” š.g. 28.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs *(bez PVN) Piedāvātais tarifs(bez PVN) Tarifa palielinājums (%) Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,04 1,50 44,23 Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,69 2,49 47,34 Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020.gada […]

Scroll to top