7. maijā uzsāksies ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Kā jau iepriekš informējām, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā atrodošos ūdens uzglabāšanas rezervuāru, tajā skaitā arī ūdensvada, dezinfekciju ar hloru.
Šogad pirmā hlorēšana tiks uzsākta 7.maijā un turpināsies līdz 24.maijam.
Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī būs pieļaujamās normas robežās, un to drīkstēs izmantot ikdienas vajadzībām, tajā skaitā uztura gatavošanā.
Nākamā dezinfekcija plānota šī gada oktobrī.

Scroll to top