Apkures sezonas noslēgums

SIA “Saulkrastu komunālserviss” informē, ka, ņemot vērā laikapstākļu pronozes, ar 2023.gada 1.maiju tiks izbeigta apkures sezona tajās Saulkrastu un Zvejniekciema daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās centralizēto siltumapgādi nodrošina SIA “Saulkrastu komunālserviss”.

Scroll to top