Aprēķināti pārvaldīšanas pakalpojumi

Saskaņā ar 11.07.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” šī gada 16. oktobrī savā tīmekļa vietnē www.komunalserviss.lv publicēja apsaimniekoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju aprēķinātos pārvaldīšanas pakalpojumus 2018. gadam.
Uzņēmums aicina katras apsaimniekotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus līdz šī gada 26. novembrim iepazīties un pieņemt lēmumu par sagatavoto dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Informējam, ka sastādītais uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī, ja dzīvokļu īpašnieki līdz šī gada 26. novembrim nebūs pieņēmuši lēmumu par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu.

Scroll to top