Iepirkumi

Jaunākie iepirkumi

Meklējam darbu veicējus!

SIA “Saulkrastu komunālserviss” uzaicina darbu veicējus, it īpaši vietējos uzņēmējus, veikt kanalizācijas pieslēgumu izbūves darbus mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2023.gada 8.martam. Pielikumā cenu aptaujas nosacījumi un nepieciešamo dokumentu formas.

Izsludināti iepirkumi

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis divus iepirkumus: 1) iepirkumu par Jaunu centralizēto ūdensapgādes tīklu būvniecība Saulkrastos Ausekļa ielā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 30.septembris. 2) iepirkumu par Grants ceļu seguma atjaunošanu Saulkrastu novada vasarnīcu ciematos. Plānots atjaunot ceļa segumu šādos vasarnīcu ciematos: Gaisma, Zeme, Liepaine, Jubileja, Roze un VEF-Biķernieki. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 30.septembris. Sīkāka informācija […]

Noslēgts līgums ar darbu veicēju!

2022.gada 11.jūlijā ir noslēgts līgums ar SIA “IG BUILDING” par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Līguma darbības termiņš: 2022.gada 31.dcembris. SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir sniedzis uzņēmējam visu nepieciešamo informāciju objektu apsekošanai un tāmju sagatavošanai. Pēc tāmju saņemšanas individuāli sazināsimies ar katru nekustamā īpašuma īpašnieku, lai vienotos par turpmākajām darbībām un izpildes termiņiem.

Meklējam darbu veicējus!

Ņemot vērā to, ka 2022.gada 5.jūlijā tika izbeigta vispārīgā vienošanās ar iepirkumā izvēlētajiem darbu veicējiem, SIA “Saulkrastu komunālserviss” uzaicina darbu veicējus, it īpaši vietējos uzņēmējus, veikt kanalizācijas pieslēgumu izbūves darbus mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2022.gada 11.jūlijam. Pielikumā cenu aptaujas nosacījumi un nepieciešamo dokumentu formas.

Tiek izsludināta cenu aptauja par brauktuves plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi

Ievērojot to, ka SIA “AL Ceļu būve” atteicās no 2022.gada 25.aprīlī noslēgtā līguma (par plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi) izpildes, SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2022.gada 13.jūnijs plkst.16.30. Cenu aptaujas nosacījumu pieejami šeit:

Noslēgts līgums par grants seguma ceļu ikdienas uzturēšanu Saulkrastu novada Sējas pagastā

2022.gada 30.maijā ir noslēgts līgums ar SIA “GDC” par grants seguma ceļu ikdienas uzturēšanu Saulkrastu novada Sējas pagastā. Pretendents tika izvēlēts, organizējot iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Visa informācija par iepirkumu ir publicēta šeit https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3235.

Noslēgta vispārīgā vienošanās par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā

2022.gada 30.maijā ir noslēgta vispārīgā vienošanās ar SIA “Asfaltbūve” un SIA “CEĻINIEKS 01” par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Lai uzņēmēji sagatavotu finanšu piedāvājumu par katru objektu, šobrīd tiek gatavota visa tehniskā informācija par īpašumiem, kurus ir jāpieslēdz centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un par kuriem jau ir pieņemts lēmums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Pēc finanšu […]

Scroll to top