Labiekārtošana

Labiekārtošanas jaunumi

Izsludināti iepirkumi

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis divus iepirkumus: 1) iepirkumu par Jaunu centralizēto ūdensapgādes tīklu būvniecība Saulkrastos Ausekļa ielā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 30.septembris. 2) iepirkumu par Grants ceļu seguma atjaunošanu Saulkrastu novada vasarnīcu ciematos. Plānots atjaunot ceļa segumu šādos vasarnīcu ciematos: Gaisma, Zeme, Liepaine, Jubileja, Roze un VEF-Biķernieki. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 30.septembris. Sīkāka informācija […]

Tiek izsludināta cenu aptauja par brauktuves plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi

Ievērojot to, ka SIA “AL Ceļu būve” atteicās no 2022.gada 25.aprīlī noslēgtā līguma (par plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi) izpildes, SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2022.gada 13.jūnijs plkst.16.30. Cenu aptaujas nosacījumu pieejami šeit:

Noslēgts līgums par grants seguma ceļu ikdienas uzturēšanu Saulkrastu novada Sējas pagastā

2022.gada 30.maijā ir noslēgts līgums ar SIA “GDC” par grants seguma ceļu ikdienas uzturēšanu Saulkrastu novada Sējas pagastā. Pretendents tika izvēlēts, organizējot iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Visa informācija par iepirkumu ir publicēta šeit https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3235.

Noslēgts līgums par Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu

2022.gada 25.aprīlī ir noslēgts līgums ar AS “A.C.B.” par brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu par kopējo Līguma cenu EUR 12536.47 (bez PVN). Pretendents tika izvēlēts, organizējot iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Visa informācija par iepirkumu ir publicēta šeit https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3235.

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Atgādinām, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” veic klientu apkalpošanu tikai ATTĀLINĀTI. Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem: 1) par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā nodot skaitītāju rādījumus – pa tālr.Nr.   67951361 vai e-pasts info@komunalserviss.lv; 2) par rēķiniem un maksājumiem – pa tālr.Nr. 25602831; 3) par pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, […]

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem

Ņemot vērā, ka turpina palielināties  Covid-19 vīrusa izplatība  SIA “Saulkrastu komunālserviss” no 2020.gada 13. oktobra veic klientu apkalpošanu ATTĀLINĀTI. Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem: 1) par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā nodot skaitītāju rādījumus – pa tālr.Nr.   67951361 vai e-pasts info@komunalserviss.lv, 2) par rēķiniem un maksājumiem […]

Scroll to top