Cenu aptauja par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu (2 daļas)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu var iesniegt kā par vienu daļu, tā par divās daļām kopā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 24.septembris.

Scroll to top