Dzeramā ūdens pārbaude

Saskaņā ar Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmu Veselības inspekcija šī gada oktobra vidū veica dzeramā ūdens pārbaudi Saulkrastu novada centralizētajā ūdensvada sadales tīklā.
Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus, tika secināts, ka ūdens paraugs pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem rādītājiem atbilst MK noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām, tādējādi apliecinot, ka Saulkrastos iedzīvotājiem tiek piegādāts kvalitatīvs un nekaitīgs dzeramais ūdens.
Veselības inspekcija šādas kontroles veic reizi gadā, informējot par to ūdens apgādes un pakalpojumu sniedzēju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss”. Ar veiktās pārbaudes testēšanas pārskatu var iepazīties sadaļā „Ūdensapgāde un kanalizācija” https://komunalserviss.lv/pakalpojumi/udensapgade-un-kanalizacija.

Scroll to top