Ekspluatācijā nodoti pirmā posma kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas centralizētie tīkli

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ir nodoti šī projekta pirmā posma centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un pievadi 33 īpašumiem Amatnieku, Zvaigžņu, Jomas, Jaunā un Liepu ielā, kā arī centralizētā ūdensvada sistēmas tīkli 8 īpašumiem Liepu ielā.
SIA ”Saulkrastu komunālserviss” aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru mājsaimniecības atrodas minētajās projekta pirmā posma ielās un kuri līdz šim vēl nav vērsušies ar iesniegumiem SIA “Saulkrastu komunālserviss”, to darīt, lai varētu pieslēgties jaunizbūvētajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Tiek plānots, ka 2019.gada jūlijā tiks pabeigti ielu seguma atjaunošanas un apzaļumošanas darbi projekta II (Upes un Melnsila ielas rajons), IV (Pabaži) un V (Palejas ielas rajonā) posmā un uzsākta šo posmu nodošana ekspluatācijā.
Inženiertīklu izbūve tiks turpināta III (Zvejnieku ielas rajons) un VI (Draudzības/Celtnieku ielas rajons) posmā.
Uzņēmums aicina arī pārējo sešu projekta posmu iedzīvotājus laicīgi rakstīt iesniegumus par vēlmi pieslēgties jaunajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas tiks pakāpeniski nodoti ekspluatācijā no 2019.gada līdz 2021.gadam.

logo-4-50
Scroll to top