Ekspluatācijā tiks nodoti pirmā posma kanalizācijas sistēmas tīkli

Pavasarī ir atsākti būvdarbi ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019). Drīzumā lietošanā tiks nodoti pirmā posma centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli Amatnieku, Zvaigžņu, Jomas, Jaunā un Liepu ielā.
Lai nodrošinātu pieslēgumu jaunizbūvētajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru mājsaimniecības atrodas šajās ielās, vērsties ar iesniegumiem SIA „Saulkrastu komunālservisā”.
Uzņēmums aicina arī pārējo sešu projekta posmu iedzīvotājus laikus iesniegt pieteikumus, lai pieslēgtos jaunajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas tiks pakāpeniski nodoti ekspluatācijā no 2019. līdz 2021. gadam.

logo-4-50
Scroll to top