Hidrantu pārbaude

Pamatojoties uz 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” vienu reizi gadā ir jāveic ugunsdzesības hidrantu pārbaude. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” laika posmā no 2021.gada 18.oktobra līdz 2021.gada 29.oktobrim veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritroijā.

Informējam, ka pēc ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes ūdensvada tīklā iespējama ūdens uzduļķošanās!

Atvainojamies klientiem par sagādātajām neērtībām!

Scroll to top