Hidrantu pārbaude

Pamatojoties uz 2016. gada 29. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” vienu reizi gadā ir jāveic ugunsdzesības hidrantu pārbaude. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” laika posmā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020. gada 20.novembrim veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritroijā.

Informējam, ka pēc ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes ūdensvada tīklā iespējama ūdens uzduļķošanās!

Atvainojamies klientiem par sagādātajām neērtībām!

Scroll to top