Ielu tīrīšana pēc sniegputeņa

Pēc intensīvajiem nokrišņiem, kas šķērsoja Saulkrastu novadu, pirmdienas rītā uzsākta pašvaldības ielu un ceļu, kā arī gājēju ietvju attīrīšana no sniega. Līdz pusdienas laikam ir iztīrītas galvenās maģistrālās ielas, kurās satiksme ir intensīva un ielas pie sabiedriskiem objektiem – slimnīcas, skolām un bērnu dārza.
Līdz dienas beigām plānots iztīrīt ielas, kas atrodas pilsētas teritorijā un Zvejniekciemā, savukārt ciemu ielas, ja snigšana neturpināsies, līdz otrdienas 22. janvāra vakaram.
Ja līdz otrdienas vakaram ielas nav iztīrītas, lūgums informēt, ziņu sūtot uz e-pastu: dome@saulkrasti.lv vai arī zvanot pa tālr. 67951250.
Pilsētas maģistrālo un centrālo ielu tīrīšanu nodrošina VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, savukārt pilsētas ielas un lauku teritorijas ceļus – SIA “Saulkrastu komunālserviss”, izmantojot trīs ziemas tehnikas vienības.

Informācija par ielu un ceļu uzturēšanu pieejama https://saulkrasti.lv/novads/ielu-un-celu-uzturesana/

Scroll to top