Iepirkumu arhīvs

Paziņojums par lēmumu iepirkumam  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS  2019/02

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs:SIA “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944
Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.:“Koksnes šķeldas piegāde” (ID Nr.SKS2019/02)
Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:Koksnes šķeldas piegāde
Pretendenta, kuram ir piešķirts tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukumu un reģistrācijas numuruSIA “MARKO K”, vien.reģ.Nr.44102017894
Pretendenta piedāvātā līgumcenaEUR 19,74 bez PVN par vienu saražoto MWh
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums19.07.2019.

Paziņojums par Iepirkuma procedūru  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS  2019/02

Pasūtītājs:SIA “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160Tālr.:+371 67951361
Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.:“Koksnes šķeldas piegāde”, identifikācijas Nr.SKS2019/02
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:28.06.2019. plkst. 10:30
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, Latvija
Paziņojums publicēts:www.komunalserviss.lv un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā
Informācija par iepirkumu procedūras dokumentu pieejamību:Nolikumu iespējams saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: iepirkumi@komunalserviss.lv. Pieprasījumā jānorāda komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa numurs un iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.

Publicēts 07.06.2019.

Paziņojums par Iepirkuma procedūru  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS  2019/01

Pasūtītājs:SIA “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160Tālr.:+371 67951361
Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.:“Kokskaidu granulu piegāde”, identifikācijas Nr.SKS2019/01
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:28.06.2019. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, Latvija
Paziņojums publicēts:www.komunalserviss.lv un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā
Informācija par iepirkumu procedūras dokumentu pieejamību:Nolikumu iespējams saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: iepirkumi@komunalserviss.lv. Pieprasījumā jānorāda komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa numurs un iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.

Publicēts 07.06.2019.

Paziņojums par lēmumu Iepirkumam  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS  2018/05

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944
Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.:“Koksnes šķeldas piegāde” (ID Nr.SKS2018/05)
Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:Koksnes šķeldas piegāde
Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģistrācijas numursSIA “MARKO K”, vien.reģ.Nr.44102017894
Pretendenta piedāvātā līgumcenaEUR 19,95 bez PVN par vienu saražoto MWh
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums30.08.2018.

Paziņojums par lēmumu Iepirkumam  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS  2018/04

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944
Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.:“Kokskaidu granulu piegāde” (ID Nr.SKS2018/04)
Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:Kokskaidu granulu piegāde
Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģistrācijas numursSIA “Latgales Granulas”, vien.reģ.Nr.52403034911
Pretendenta piedāvātā līgumcenaEUR 197,00 (bez PVN)
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums29.08.2018.

Paziņojums par Iepirkuma procedūru  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS  2018/05

Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160Tālr.:+371 67951361
Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.:“Koksnes šķeldas piegāde”, identifikācijas Nr.SKS2018/05
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:20.08.2018. plkst. 10:30
Paziņošanas datums:27.07.2018.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:Laikrakstā “Dienas bizness” un www.komunalserviss.lv.
Informācija par iepirkumu procedūras dokumentu pieejamību:Nolikumu iespējams saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: iepirkumi@komunalserviss.lv. Pieprasījumā jānorāda komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa numurs un iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.

1) atbilde uz jautājumu (16.08.2018.)

Paziņojums par Iepirkuma procedūru  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS  2018/04

Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160Tālr.:+371 67951361
Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.:“Kokskaidu granulu piegāde”, identifikācijas Nr.SKS2018/04
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:20.08.2018. plkst. 10:00
Paziņošanas datums:27.07.2018.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:Laikrakstā “Dienas bizness” un www.komunalserviss.lv.
Informācija par iepirkumu procedūras dokumentu pieejamību:Nolikumu iespējams saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: iepirkumi@komunalserviss.lv. Pieprasījumā jānorāda komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa numurs un iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.

Paziņojums par lēmumu  Iepirkumam  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS  2018/02

logo-4-50
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944
Projekta nosaukums, kura ietvaros Iepirkumu procedūra veiktaProjekts Nr.4.3.1.0/17/A/008 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”
Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.:“Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” (ID Nr.SKS2018/02)
Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:Iepirkuma priekšmets ir siltumavota efektivitātes paaugstināšana Pasūtītāja katlu mājā Bērzu alejā 3a, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, piegādājot un uzstādot šķeldas katlu ar jaudu 1 MW un rezerves kokskaidu granulu katlu ar jaudu 0,4 MW, tajā skaitā demontējot iepriekšējos katlus, izstrādājot projektu (arī autoruzraudzība) un veicot visus nepieciešamos būvniecības darbus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Pretendenta, kuram ir piešķirts tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukumu un reģistrācijas numuruSIA “AGB SERVISS”, vien.reģ.Nr.48503009453
Pretendenta piedāvātā līgumcena (viens no vērtēšanas kritērijiem)EUR 299 400 (bez PVN)
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums06.06.2018.

Paziņojums par  Iepirkumu  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS  2018/02

logo-4-50
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160Tālr.:+371 67951361
Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.:“Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” (ID Nr.SKS2018/02) projekta Nr.4.3.1.0/17/A/008 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” ietvaros
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:21.05.2018. plkst. 10:00
Paziņošanas datums:20.04.2018
Pieteikuma iesniegšanas vieta:Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:Laikrakstā “Dienas bizness” un www.komunalserviss.lv.
Informācija par iepirkumu procedūras dokumentu pieejamību:Nolikumu iespējams saņemt, nosūtot e-pastu ar pieprasījumu uz e-pasta adresi: iepirkumi@komunalserviss.lv. Pieprasījumā jānorāda komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa numurs un iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.

1) atbilde uz pretendenta jautājumiem (09.05.2018.)

Paziņojums par lēmumu  Iepirkumam  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS  2018/01

logo-4-50
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944
Projekta nosaukums, kura ietvaros Iepirkumu procedūra veikta“Ūdenspakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros”
Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.:“Inženiertehniskā būvuzraudzība projekta “Ūdenspakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros”, identifikācijas Nr.SKS 2018/01
Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:Inženiertehniskā būvuzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kanalizācijas tīklu, kanalizācijas spiedvadu, kanalizācijas sūkņu staciju un ūdensapgādes tīklu projektēšanai un būvdarbiem saskaņā ar nolikumam pievienoto tehnisko specifikāciju
Pretendenta, kuram ir piešķirts tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukumu un reģistrācijas numuruSIA “Geo Consultants”, vien.reģ.Nr.40003340949
Pretendenta piedāvātā līgumcenaEUR 67 574 bez PVN
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums03.04.2018.

Paziņojums par  Iepirkumu  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS  2018/01

logo-4-50
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160Tālr.:+371 67951361
Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.:“Inženiertehniskā būvuzraudzība projekta “Ūdenspakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros”, identifikācijas Nr.SKS 2018/01
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:20.02.2018 plkst. 14:00
Paziņošanas datums:31.01.2018
Pieteikuma iesniegšanas vieta:Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:Laikrakstā “Dienas Bizness” un www.komunalserviss.lv
Informācija par iepirkumu procedūras dokumentu pieejamību:Iepirkuma procedūras nolikumu iespējams saņemt, nosūtot e-pastu ar pieprasījumu uz e-pasta adresi: iepirkumi@komunalserviss.lv. Pieprasījumā jānorāda komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa numurs un iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.

1) atbilde uz jautājumu par nolikumu – 05.02.2018.

2) atbildes uz jautājumiem par nolikumu – 14.02.2018.

Paziņojums par lēmumu Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Nr.SKS 2017/06

Pasūtītājs –  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Saulkrastu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā

Identifikācijas numurs – SKS 2017/06

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 09.11.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas un  atvēršanas datums –23.11.2017. plkst.10:00

Lēmuma pieņemšanas  datums – 23.11.2017.

Informācija par uzvarētāju: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”  Nr.40003356530, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1074

Piedāvātā cena: 30 824,25 EUR bez PVN

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 23.11.2017.

Lēmums

Līgums

Paziņojums par Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Nr.SKS 2017/06

Pasūtītājs –  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Saulkrastu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā

Identifikācijas numurs – SKS 2017/06

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 09.11.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas un  atvēršanas datums –23.11.2017. plkst.10:00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Kontaktpersona – Jānis Kaprano, tālrunis 28633805

Nolikums

Paziņojums par lēmumu Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Nr.SKS 2017/05

Pasūtītājs –  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remontdarbiem ar grants/šķembu maisījumu

Identifikācijas numurs – SKS 2017/05

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 29.09.2017.g.

Piedāvājumu iesniegšanas un  atvēršanas datums –10.10.2017. plkst.10:00

Lēmuma pieņemšanas  datums – 17.10.2017.

Informācija par uzvarētāju: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”  Nr.40003356530, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1074

Piedāvātā cena: 7 924,33 EUR bez PVN

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 19.10.2017.

Lēmums

Līgums

Paziņojums par Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Nr.SKS 2017/05

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „ Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remontdarbiem ar grants/šķembu maisījumu

Identifikācijas numurs – SKS 2017/05

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 29.09.2017.g.

Piedāvājumu iesniegšanas un  atvēršanas datums –10.10.2017.g. plkst.10:00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Koktakta persona -Jānis Kaprano tālr.28633805

NOLIKUMS_CELU REMONTDARBI_2017_grants_skembu

Shēmas

Paziņojums par lēmumu Iepirkumā procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS2017/04

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Iepirkums cietā kurināmā-akmeņogļu (DKO skalotās) līdz 1000 t iepirkums 2017. /2018. gada apkures sezonai

Identifikācijas numurs – SKS2017/04

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 08.09.2017.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –21.09.2017.g. plkst.11:00

Lēmuma pieņemšanas  datums – 22.09.2017.g

Informācija par uzvarētāju: SIA “AKVARIUS” Nr.40103031530, Tirzas ielā 1, Rīga, LV-1024

Piedāvātā cena: 102.00EUR /t bez PVN, kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Paziņojums par lēmumu Iepirkuma procedūrā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS2017/03

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Kokskaidu granulu piegāde SIA Saulkrastu komunālserviss” katlumājām

Identifikācijas numurs – SKS2017/03

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 08.09.2017.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –21.09.2017.g. plkst.10:00

Lēmuma pieņemšanas  datums – 22.09.2017.g

Informācija par uzvarētāju: SIA “AKVARIUS” Nr.40103031530, Tirzas ielā 1, Rīga, LV-1024

Piedāvātā cena: 133.20EUR /t bez PVN, kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS2017/04

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Iepirkums cietā kurināmā-akmeņogļu (DKO skalotās) līdz 1000 t iepirkums 2017. /2018. gada apkures sezonai

Identifikācijas numurs – SKS2017/04

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 08.09.2017.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –21.09.2017.g. plkst.11:00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Koktakta persona -Guntars Ozoliņš tālr.26529380

Nolikums_ogles

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS2017/03

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Kokskaidu granulu piegāde SIA Saulkrastu komunālserviss” katlumājām

Identifikācijas numurs – SKS2017/03

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 08.09.2017.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –21.09.2017.g. plkst.10:00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Koktakta persona -Guntars Ozoliņš tālr.26529380

Nolikums granulas

Paziņojums par  lēmumu, iepirkumā  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”, ID Nr. SKS2017/01

logo-4-50

SIA “Saulkrastu komunālserviss”, Reģ. Nr. 40103027944

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 02.08.2017.g.

Lēmuma pieņemšanas  datums – 01.08.2017.g

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” paziņo, ka iepirkuma procedūras „ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros”, ID Nr. SKS2017/01 pēc 2017. gada 1. augusta iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Personu apvienībai SIA WESEMANN Nr.40003047821, UAB Edrija Nr.14184491 un AS Siguldas būvmeistars Nr.40003047821 ar piedāvāto līgumcenu 4 430 000.00 EUR bez PVN.

Koktakta persona -Guntars Ozoliņš tālr.26529380

Paziņojums par lēmumu Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Nr.SKS 2017/2

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu atputekļošana

Identifikācijas numurs – SKS 2017/2

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 19.05.2017.g.

Piedāvājumu iesniegšanas un  atvēršanas datums –30.05.2017.g. plkst.10:00

Lēmuma pieņemšanas  datums – 05.06.2017.g

Informācija par uzvarētāju: SIA “Limbažu ceļi”  Nr.46603000113, Mehanizācijas ielā 3, Limbaži, LV-4001

Piedāvātā cena: 71256.03 EUR bez PVN

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 19.05.2017.g.

Piedāvājumu iesniegšanas un  atvēršanas datums –30.05.2017.g. plkst.10:00

Lēmuma pieņemšanas  datums – 05.06.2017.g

Paziņojums par Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Nr.SKS 2017/2

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu atputekļošana

Identifikācijas numurs – SKS 2017/2

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 19.05.2017.g.

Piedāvājumu iesniegšanas un  atvēršanas datums –30.05.2017.g. plkst.10:00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Koktakta persona -Jānis Kaprano tālr.28633805

NOLIKUMS_CELU REMONTDARBI_2017_ATPUTEKĻOŠANA

Shematiskais materiāls

Paziņojums par  Iepirkumu  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS2017/01

logo-4-50

SIA “Saulkrastu komunālserviss”, Reģ. Nr. 40103027944 Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros izsludina iepirkuma procedūru „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”, ID Nr. SKS2017/01.

Nolikums

A_pielikums_Tehniskā_specifikācija

D8_Finansu_piedavajums

Shematiskais materiāls

Jautājumi atbildes 31.05.2017.g.

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 02.05.2017.g.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 8.jūnijam, plkst. 11:00 Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Kontaktpersona: Valdes loceklis Guntars Ozoliņš, tālr. nr.: 67951365, 26529380 e-pasts: guntars.sks@apollo.lv.

Paziņojums par lēmumu Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 2016/10

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Saulkrastu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā

Identifikācijas numurs – SKS 2016/10

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 07.11.2016.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –21.11.2016.g. Lēmuma  pieņemšanas datums – 21.11.2016.g.

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Informācija par uzvarētāju:  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Nr.40003356530, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Piedāvātā cena:  33 167.25 EUR bez PVN

Koktakta persona -Guntars Ozoliņš tālr.26529380

Paziņojums par Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 2016/10

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Saulkrastu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā

Identifikācijas numurs – SKS 2016/10

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 07.11.2016.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –21.11.2015.g. plkst.10:00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Koktakta persona -Guntars Ozoliņš tālr.28633805

Nolikums_2016_ielas_ziema

Paziņojums par lēmumu Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 16/9

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets „Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbi, ar grants šķembu maisījumu”

Izsludināšanas datums – 24.10.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS 16/9

Piedāvājumu atvēršanas datums – 04.11.2016.g. pl. 10 00 Lēmuma pieņemšanas datums 04.11.2016.g.

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Informācija par uzvarētāju: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Nr.40003356530, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Piedāvātā cena: 72845.63 EUR bez PVN

Paziņojums par Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 16/9

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets „Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbi, ar grants šķembu maisījumu”

Izsludināšanas datums – 24.10.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS 16/9

Piedāvājumu atvēršanas datums – 04.11.2016.g. pl. 10 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Koktakta persona -Renārs Šēners tālr.29663319

NOLIKUMS_CELU REMONTDARBI_2016 3

Shēmas

Paziņojums par lēmumu Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/16_5

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Kokskaidu granulu piegāde”

Identifikācijas numurs – SKS/SAB/16_5

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 23.09.2016.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –04.10.2016.g.

Lēmuma pieņemšanas  datums – 12.10.2016.g

Informācija par uzvarētāju: SIA “AKVARIUS” Nr.40103031530, Tirzas ielā 1, Rīga, LV-1024

Piedāvātā cena: 121.25EUR /t bez PVN, kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

LĒMUMS_garanulas 2016 10

Paziņojums par lēmumu Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/16_4

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Iepirkums cietā kurināmā-akmeņogļu (DKO skalotās) līdz 1000 t iepirkums 2016. /2017. gada apkures sezonai

Identifikācijas numurs – SKS/SAB/16_4

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 07.09.2016.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –21.09.2016.g.

Lēmuma pieņemšanas  datums – 27.09.2016.g

Informācija par uzvarētāju: SIA “AKVARIUS” Nr.40103031530, Tirzas ielā 1, Rīga, LV-1024

Piedāvātā cena: 75.3 EUR /t bez PVN

Paziņojums par lēmumu Iepirkuma procedūras sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/16_3

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Dedzināmā malka 2016. /2017. gada apkures sezonai”

Identifikācijas numurs – SKS/SAB/16_3

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 07.09.2016.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –21.09.2016.g.

Lēmuma pieņemšanas  datums – 27.09.2016.g

Informācija par uzvarētāju: SIA “TABESKO”, 44103055785 “Astras” Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Piedāvātā cena: 24.44 EUR /m3 bez PVN

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/16_5

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Kokskaidu granulu piegāde”

Identifikācijas numurs – SKS/SAB/16_5

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 23.09.2016.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –04.10.2016.g. plkst.10:00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Iepirkuma_nolikums_2016_sks_2

Jautajumi un atbildes

Paziņojums par Iepirkuma procedūru pārtraukšanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/16_2

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Kokskaidu granulu piegāde”

Identifikācijas numurs – SKS/SAB/16_2

Lēmums un paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu 16.09.2016.g., sakarā ar neprecizitātēm iepirkuma nolikuma specifikācijā

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/16_4

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Iepirkums cietā kurināmā-akmeņogļu (DKO skalotās) līdz 1000 t iepirkums 2016. /2017. gada apkures sezonai

Identifikācijas numurs – SKS/SAB/16_4

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 07.09.2016.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –21.09.2016.g. plkst.11:00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Nolikums_16

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/16_3

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Dedzināmā malka 2016. /2017. gada apkures sezonai”

Identifikācijas numurs – SKS/SAB/16_3

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 07.09.2016.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –21.09.2016.g. plkst.10:30

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Nolikums

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/16_2

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Kokskaidu granulu piegāde”

Identifikācijas numurs – SKS/SAB/16_2

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 07.09.2016.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –21.09.2016.g. plkst.10:00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Iepirkuma_nolikums_2016_sks

Paziņojums par lēmumu Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 16/07

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets „Virsmas apstrāde”

Izsludināšanas datums – 05.08.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS 16/07

Piedāvājumu atvēršanas datums – 16.08.2016.g. pl. 11 30

Lēmuma pieņemšanas  datums – 19.08.2016.g

Informācija par uzvarētāju: SIA “Limbažu ceļi”  Nr.46603000113, Mehanizācijas ielā 3, Limbaži, LV-4001

Piedāvātā cena: 16 524.60 EUR bez PVN

Koktakta persona -Aleksandrs Zoričs tālr.28633805

Paziņojums par lēmumu Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 16/06

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets „Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbi”

Izsludināšanas datums – 05.08.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS 16/06

Piedāvājumu atvēršanas datums – 16.08.2016.g. pl. 11 00

Lēmuma pieņemšanas  datums – 19.08.2016.g

Informācija par uzvarētāju: SIA “Limbažu ceļi”  Nr.46603000113, Mehanizācijas ielā 3, Limbaži, LV-4001

Piedāvātā cena:  53 702.39 EUR bez PVN

Koktakta persona -Aleksandrs Zoričs tālr.28633805

Paziņojums par Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 16/07

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets „Virsmas apstrāde”

Izsludināšanas datums – 05.08.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS 16/07

Piedāvājumu atvēršanas datums – 16.08.2016.g. pl. 11 30

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Koktakta persona -Aleksandrs Zoričs tālr.28633805

NOLIKUMS_VIRSMAS_APSTRADE_2016

Asfalta segums plans

Paziņojums par Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 16/06

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets „Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbi”

Izsludināšanas datums – 05.08.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS 16/06

Piedāvājumu atvēršanas datums – 16.08.2016.g. pl. 11 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Koktakta persona -Aleksandrs Zoričs tālr.28633805

NOLIKUMS_CELU REMONTDARBI_2016

Shēmas 1

Shēmas 2

Paziņojums par lēmumu Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 16/03

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –”Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana Saulkrastu novada ielām”

Izsludināšanas datums – 13.04.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS 16/03

Piedāvājumu atvēršanas datums – 03.06.2016.g. pl. 10 00

Lēmuma pieņemšanas  datums – 03.06.2016.g

Informācija par uzvarētāju:  A/S “A.C.B.” Nr. 40003095713  Ziepniekkalna iela 21a, Rīga. LV-1004

Piedāvātā cena:  10 827.90 EUR bez PVN

Koktakta persona -Aleksandrs Zoričs tālr.28633805

Paziņojums par lēmumu Iepirkuma procedūrā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/16_1

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Siltumtrases remontdarbi Zvejniekciemā”

Publicēšanas datums – 24.04.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/16_1.

lēmuma pieņemšanas datums – 24.05.2016.g.

Informācija par uzvarētāju:  SIA “SANART” 44103043748 Lauku iela 4a, Valmiermuiža, Burtnieku nov, LV-4219

Piedāvātā cena:  30 189.04 EUR bez PVN  Viszemākā piedāvājuma cena

Paziņojums par Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 16/03

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –”Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana Saulkrastu novada ielām

Izsludināšanas datums – 23.05.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS 16/03

Piedāvājumu atvēršanas datums – 03.06.2016.g. pl. 10 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Koktakta persona -Aleksandrs Zoričs tālr.28633805

Nolikums SKS

Paziņojums par lēmumu Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 16/02

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –”Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana Saulkrastu novada ielām

Izsludināšanas datums – 13.05.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS 16/02

Lēmuma pieņemšanas  datums – 20.04.2016.g

Iepirkuma pārtraukšanas iemesls: Neprecizitātes iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā

Paziņojums par Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 16/02

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –”Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana Saulkrastu novada ielām

Izsludināšanas datums – 13.05.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS 16/02

Piedāvājumu atvēršanas datums – 25.05.2016.g. pl. 10 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Koktakta persona -Aleksandrs Zoričs tālr.28633805

Nolikums_sks

Paziņojums par lēmumu Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 16/01

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –“Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts

Izsludināšanas datums – 13.04.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS 16/01

Piedāvājumu atvēršanas datums – 26.04.2016.g. pl. 10 00

Lēmuma pieņemšanas  datums – 26.04.2016.g

Informācija par uzvarētāju:  SIA “Gludi LM” 40003901044 Cēsu iela 25-8, Rīga, LV-1012

Piedāvātā cena:  5995.90 EUR bez PVN

Koktakta persona -Guntars Ozoliņš tālr.26529380

Paziņojums par Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 16/01

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –“Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts

Izsludināšanas datums – 13.04.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS 16/01

Piedāvājumu atvēršanas datums – 26.04.2016.g. pl. 10 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Bedrites_01_16_nolikums

Asfaltbetona bedrīšu remonta darbi 2016

Tāme ar karsto asfaltu 2016

Paziņojums par Iepirkuma procedūrā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/16_1

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Siltumtrases remontdarbi Zvejniekciemā”

Publicēšanas datums – 24.04.2016.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/16_1.

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums –13.05.2016.g. plkst. 10:30

Kontaktpersona: Ģirts Gūtmanis  tālr. 29283625, guntars.sks@apollo.lv

Līguma izpildes vieta – Saulkrasti, Zvejniekciems

Nolikums

Paziņojums par lēmumu Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 2015/2

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Saulkrastu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā

Identifikācijas numurs – SKS 2015/2

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 27.11.2015.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –15.12.2015.g. plkst.10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 16.12.2015.g

Informācija par uzvarētāju:  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Nr.40003356530, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Piedāvātā cena:  15 622.30 EUR bez PVN

Koktakta persona -Guntars Ozoliņš tālr.26529380

Paziņojums par Iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Nr.SKS 2015/2

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Saulkrastu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā

Identifikācijas numurs – SKS 2015/2

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 27.11.2015.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –15.12.2015.g. plkst.10:00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Koktakta persona -Bruno Veide tālr.28633805

SKS_nolikums_15_Ielas_4

Paziņojums par lēmumu Iepirkuma procedūrā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/15_4

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Cietā kurināmā-kokskaidu granulu 1100 t iepirkums un piegāde 2015. /2016. gada apkures sezonai”

Paredzamā iepirkuma apjoms – 1100 t

Identifikācijas numurs – SKS/SAB/15_4

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 29.07.2014.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –18.08.2015.g. plkst.11:00

Lēmuma pieņemšanas datums 27.08.2015.g

Informācija par uzvarētāju:  SIA “AKVARIUS” Nr.40103031530, Tirzas ielā 1, Rīga, LV-2014

Piedāvātā cena: 1 tonnas cena 131.80 EUR bez PVN

Paziņojums par lēmumu Iepirkuma procedūrā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/15_3

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija Skultes kokostā, 2kārta”

Publicēšanas datums – 22.04.2015.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/15_3.

Piedāvājumu atvēršanas datums – 18.05.2015.g.

Lēmuma pieņemšanas datums 20.08.2015.g

Lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, sakarā ar izmaiņām iepirkuma specifikācijā

Paziņojums par lēmumu Iepirkuma procedūrā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/15_5

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Kokskaidu granulu tvertne (siloss) Raiņa iela 7”

Identifikācijas numurs – SKS/SAB/15_5

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 29.07.2014.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –18.08.2015.g. plkst.11:30

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads, Raiņa iela 7

Lēmuma pieņemšanas datums 18.08.2015.g

Informācija par uzvarētāju:  SIA “VOKA” Nr.50003216331, “Ražotne” Birzgaļi, Lībagu pag. Talsu nov. LV-3257

Piedāvātā cena 10 160.01 EUR bez PVN

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/15_5

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Kokskaidu granulu tvertne (siloss) Raiņa iela 7”

Identifikācijas numurs – SKS/SAB/15_5

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 29.07.2014.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –18.08.2015.g. plkst.11:30

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads, Raiņa iela 7

Koktakta persona – Ģirts Gūtmanis tālr. 29283625, girts.sks@inbox.lv

Nolikums_siloss_Raina7

Prasības silosam

ligums_siloss

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/15_4

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Cietā kurināmā-kokskaidu granulu 1100 t iepirkums un piegāde 2015. /2016. gada apkures sezonai”

Paredzamā iepirkuma apjoms – 1100 t

Identifikācijas numurs – SKS/SAB/15_4

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 29.07.2014.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –18.08.2015.g. plkst.11:00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Nolikums_g_15

Specifikacija_g_15

Līgums_Granulas_15_Saulkrasti

Paziņojums par lēmumu Iepirkuma procedūrā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/15_3

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija Skultes kokostā, 2kārta”

Publicēšanas datums – 22.04.2015.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/15_3.

Piedāvājumu atvēršanas datums – 18.05.2015.g.

Līguma izpildes vieta – Zvejniekciema kokosta

Lēmuma pieņemšanas datums 09.06.2015.g

Informācija par uzvarētāju:  SIA “Būvuzņēmēju apvienība” Nr.40103723794, Maskavas ielā 127, Rīga, LV-1003

Piedāvātā cena 39 331.33 EUR bez PVN

Paziņojums par lēmumu Iepirkuma procedūrā Nr.SKS/15/01ASF

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –“Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts

Izsludināšanas datums – 13.04.2015.g. Identifikācijas numurs – SKS/15/01ASF

Piedāvājumu atvēršanas datums – 27.04.2015.g. pl. 16 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Lēmuma pieņemšanas datums 28.04.2015.g

Informācija par uzvarētāju:  SIA “RC Traffic” Nr.40103495785, Nīcgales iela 17-68, Rīga, LV-1035

Piedāvātā cena 4133.64 EUR bez PVN

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/15_3

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija Skultes kokostā, 2kārta”

Publicēšanas datums – 22.04.2015.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/15_3.

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums –18.05.2015.g. plkst. 11:00

Kontaktpersona: Bruno Veide  tālr. 28638505, guntars.sks@apollo.lv

Līguma izpildes vieta – Saulkrasti, Skultes kokosta

Nolikums_kanal_kokosta

ligums_kokosta

Tāme KSS Ostas ielā

Tehniskie_noteikumi__23022596

Paziņojums par pieņemto lēmumu iepirkuma procedūrā Nr.: 2014/SKS/ST/KF-3

par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” (reģ. nr.: 40103027944) Kohēzijas fonda un v/a “Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” līdzfinansētā projekta „Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) ietvaros veiktā iepirkumā

Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

(Iepirkuma identifikācijas nr.: 2014/SKS/ST/KF-3)

Iepirkuma konkursa priekšmets ir Tehniskā projekta izstrāde siltumtrašu rekonstrukcijai, un būvdarbu veikšana Tehniskā projekta īstenošanā.

Iepirkuma komisija 13.04.2015. ir pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam SIA “SANART”, reģ. Nr. 44103043748, kura piedāvātā līgumcena 216 003,07 EUR tika atzīta par viszemāko.

Lēmuma izsludināšanas datums 16.04.2015.g

Paziņojums par Iepirkuma procedūru Nr.SKS/15/01ASF

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –“Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts

Izsludināšanas datums – 13.04.2015.g. Identifikācijas numurs – SKS/15/01ASF

Piedāvājumu atvēršanas datums – 27.04.2015.g. pl. 16 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Bedrites_01_15_Nolikums

Asfaltbetona bedrīšu remonta darbu specifikācija 2015

Bedrišu remonta tehn.specifikacija

Paziņojums par lēmumu Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībāmNr.SKS/SAB/15_2

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –“Defektu novēršana projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam – Ziemeļu daļa”

Izsludināšanas datums – 02.03.2015.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/15_2

Piedāvājumu atvēršanas datums – 16.03.2015.g. pl. 15 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads,

Lēmuma pieņemšanas datums 18.03.2015.g

Informācija par uzvarētāju:  SIA “EIGERS Vertex” Nr.40103682528, Stirnu iela 1, Saulkrasti, LV-2160

Piedāvātā cena 28499.99 EUR bez PVN

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads, Liepu iela 3

Paziņojums par lēmumu iepirkuma procedūrā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībāmNr.SKS/SAB/15_1

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –“Traktora piekabes ar manipulatoru piegāde

Izsludināšanas datums – 02.03.2015.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/15_1

Piedāvājumu atvēršanas datums – 16.03.2015.g. pl. 16 00

Lēmuma pieņemšanas datums 17.03.2015.g

Informācija par uzvarētāju: SIA „HETA” reģ.nr. 45401013450 Saules iela 56b, Madona, LV–1480

Piedāvātā cena 16 000 EUR bez PVN

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads, Liepu iela 3

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībāmNr.SKS/SAB/15_1

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –“Traktora piekabes ar manipulatoru piegāde

Izsludināšanas datums – 02.03.2015.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/15_1

Piedāvājumu atvēršanas datums – 16.03.2015.g. pl. 16 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads,

Pasūtītāja kontaktinformācija:

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160;

Tālruņa Nr. +37167951361, mob.tālr.nr.: 26529380, faksa Nr. 6795181

Nolikums iepirkums piekabe

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībāmNr.SKS/SAB/15_2

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –“Defektu novēršana projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam – Ziemeļu daļa”

Izsludināšanas datums – 02.03.2015.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/15_2

Piedāvājumu atvēršanas datums – 16.03.2015.g. pl. 15 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads,

Pasūtītāja kontaktinformācija:

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160;

Tālruņa Nr. +37167951361, mob.tālr.nr.: 28638505, faksa Nr. 6795181

Nolikums_defekti

Tames forma iepirkumam

Būvdarbu LĪGUMS Nr

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūrā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” (reģ. nr.: 40103027944)

Kohēzijas fonda un v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) īstenošanai 19.12.2014. g. izsludinātam iepirkumam

Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

(Iepirkuma identifikācijas nr.: 2014/SKS/ST/KF-3)

Iepirkuma konkursa priekšmets ir Tehniskā projekta izstrāde siltumtrašu rekonstrukcijai, un būvdarbu veikšana Tehniskā projekta īstenošanā.

Ar Iepirkuma Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties SIA „Saulkrastu  komunālserviss” administrācijas telpās (Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov.) no 2014. gada 19.decembra līdz 2015. gada 6.februārim darba dienās laikā no plkst. 10:00 – 14:00 un mājas lapā www.komunalserviss.lv/iepirkumi.

Pretendentu piedāvājumi iepirkumā jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2015. gada 6.februārim, plkst. 16:00 SIA „Saulkrastu komunālserviss” administrācijā Liepu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu nov., LV–2160.

Pasūtītāja kontaktinformācija:

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160;

Tālruņa Nr. +37167951361, mob.tālr.nr.: 26529380, faksa Nr. 67951817

e-pasta adrese: guntars.sks@inbox.lv

Publicēts 16.01.2015.g.

Iep_nolikums_Zvejniekciems_trase_SKS-3_20150119

Siltumtrase_ligums_ar buvnieku_20150119

Atbilde_jaut_SKS_20150126

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA “Saulkrastu komunālserviss” (reģ. nr.: 40103027944)

Kohēzijas fonda un v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) īstenošanai 19.12.2014. g. izsludinātam iepirkumam

Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

(Iepirkuma identifikācijas nr.: 2014/SKS/ST/KF-3)

Iepirkuma konkursa priekšmets ir Tehniskā projekta izstrāde siltumtrašu rekonstrukcijai, un būvdarbu veikšana Tehniskā projekta īstenošanā.

Ar Iepirkuma Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties SIA „Saulkrastu  komunālserviss” administrācijas telpās (Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov.) no 2014. gada 19.decembra līdz 2015. gada 20.janvārim darba dienās laikā no plkst. 10:00 – 14:00 un mājas lapā www.komunalserviss.lv/iepirkumi.

Pretendentu piedāvājumi iepirkumā jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2015. gada 20.janvārim, plkst. 16:00 SIA „Saulkrastu komunālserviss” administrācijā Liepu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu nov., LV–2160.

Pasūtītāja kontaktinformācija:

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160;

Tālruņa Nr. +37167951361, mob.tālr.nr.: 26529380, faksa Nr. 67951817

e-pasta adrese: guntars.sks@inbox.lv

Banka: AS „Swedbank”; kods HABALV22; konts LV27HABA0551031133039

Publicēts 18.12.2014.g.

Iep_nolikums_Zvejniekciems_trase_SKS-3_20141215

Siltumtrase_ligums_ar buvnieku_20141215

ST_shema_zvejniekciems_A1

APU_Zvej_siltumt_Berzu_aleja_14

Atbildes_jautājumiem_SKS_20150112

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” (reģ. nr.: 40103027944)

Kohēzijas fonda un v/a “Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā”(projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) īstenošanai 01.10.2014.g. izsludinātam iepirkumam

Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

(Iepirkuma identifikācijas nr.: 2014/SKS/ST/KF-2)

Ņemot vērā, ka ir atklājušās būtiskas izmaiņas iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā, ir pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru Nr. 2014/SKS/ST/KF-2 un iesniegt atkārtoti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai izvērtēšanai labotu iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju

Publicēts: 11.12.2014.g.

Paziņojums par cenu aptauju Nr.SKS/CA/14_3

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamā cenu aptauja –“Pacēlāja pakalpojumi”

Izsludināšanas datums – 03.11.2014.g. Identifikācijas numurs – SKS/CA/14_3

Piedāvājumu ieniegšanass datums – līdz 10.11.2014.g.

Pacelajs_teh_noteikumi_2014

.

Paziņojums par lēmumu Iepirkuma procedūrā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībāmNr.SKS/SAB/14_5

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –“Defektu novēršana projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam – Ziemeļu daļa”

Izsludināšanas datums – 19.09.2014.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/14_5

Piedāvājumu atvēršanas datums – 03.10.2014.g. pl. 15 00

Lēmuma pieņemšanas datums -08.10.2014.g.

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads,

Informācija par uzvarētāju: SIA „AM BAU” reģ.nr. 40103422705, Melīdas iela 6 k3 , Rīga, LV–1015

Piedāvātā cena 25 415.75 EUR bez PVN

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA “Saulkrastu komunālserviss” (reģ. nr.: 40103027944)

Kohēzijas fonda un v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) īstenošanai 01.10.2014. g. izsludinātam iepirkumam

Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

(Iepirkuma identifikācijas nr.: 2014/SKS/ST/KF-2)

Iepirkuma konkursa priekšmets ir Tehniskā projekta izstrāde siltumtrašu rekonstrukcijai un siltumpunktu izbūvei, un būvdarbu veikšana Tehniskā projekta īstenošanā.

Ar Iepirkuma Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties SIA „Saulkrastu  komunālserviss” administrācijas telpās (Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov.) no 2014. gada 01.oktobra līdz 2014. gada 31. oktobrim darba dienās laikā no plkst. 10:00 – 14:00 un mājas lapā www.komunalserviss.lv/iepirkumi.

Pretendentu piedāvājumi iepirkumā jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2014. gada 31. oktobrim, plkst. 16:00 SIA „Saulkrastu komunālserviss” administrācijā Liepu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu nov., LV–2160.

Pasūtītāja kontaktinformācija:

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160;

Tālruņa Nr. +37167951361, mob.tālr.nr.: 29283625, faksa Nr. 67951817

e-pasta adrese: ivars.sks@inbox.lv

Publicēts 01.10.2014.g.

Iep_nolikums_Zvejniekciems_trase_SKS-2_2

Siltumtrase_ligums_ar buvnieku_20140930

APU_Zvej_siltumt_Berzu_aleja_14

ST_shema_zvejniekciems_A1

Atbildes_jautājumiem_SKS_trase_20141020

Atbildes_jaut_SKS_trase_20141024

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībāmNr.SKS/SAB/14_5

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets –“Defektu novēršana projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam – Ziemeļu daļa”

Izsludināšanas datums – 19.09.2014.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/14_5

Piedāvājumu atvēršanas datums – 03.10.2014.g. pl. 15 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads,

Nolikums

Specifikacija_defekti

D8_Finansu_piedavajums

Paziņojums par lēmumu sabiedrisko palpojumu sniedzēju vajadzībām SKS/SAB/14_4

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Iepirkums cietā kurināmā-akmeņogļu (DKO skalotās) līdz 1000 t iepirkums 2014. /2015. gada apkures sezonai”

Paredzamā iepirkuma apjoms – līdz 1000 t

Izsludināšanas datums – 02.09.2014.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/14_4

Piedāvājumu atvēršanas datums – 18.09.2014.g. pl. 12 00

Lēmuma pieņemšanas datums 18.09.2014.g

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads, Zvejniekciems, Bērzu aleja 3a

Informācija par uzvarētāju: SIA „Akvarius” reģ.nr. 40103031530 Dzelzavas ielā 74, Rīga, LV–1082

Piedāvātā cena 78,30 EUR/tonna bez PVN

Paziņojums par lēmumu sabiedrisko palpojumu sniedzēju vajadzībām SKS/SAB/14_3

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”,  reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Cietā kurināmā-kokskaidu granulu 1100 t iepirkums un piegāde 2014. /2015. gada apkures sezonai”

Paredzamā iepirkuma apjoms – 1100 t

Publicēšanas datums – 02.09.2014.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/14_3

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 02.09.2014.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –18.09.2014.g. pl.11:00

Lēmuma pieņemšanas datums 18.09.2014.g

Līguma izpildes vieta – Vidrižu iela 22a, Raiņa iela 7, Ainažu 34b Saulkrastu novads

Informācija par uzvarētāju: SIA „Byko-Lat”, reģ. Nr. 40003139859, Lāčplēša iela 75 – 5, Rīga, LV – 1011

Piedāvātā cena 176,00 EUR/tonna bez PVN

Paziņojums par lēmumu sabiedrisko palpojumu sniedzēju vajadzībām SKS/SAB/14_2

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Dedzināmā malka 2014 /2015. gada apkures sezonai”

Paredzamā iepirkuma apjoms –  līdz 900 m³

Publicēšanas datums – 02.09.2014.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/14_2.

Piedāvājumu atvēršanas datums –18.09.2014.g. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 18.09.2014.g

Līguma izpildes vieta – Bērzu aleja 3a, Zvejniekciems, Saulkrastu novads

Informācija par uzvarētāju: SIA „Saulkrastu meži” reģ.nr. 50003442181 Rīgas iela 66, Saulkrasti, LV–2160

Piedāvātā cena 28.00 EUR/m3 bez PVN

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībāmNr.SKS/SAB/14_4

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Iepirkums cietā kurināmā-akmeņogļu (DKO skalotās) līdz 1000 t iepirkums 2014. /2015. gada apkures sezonai”

Paredzamā iepirkuma apjoms – līdz 1000 t

Izsludināšanas datums – 02.09.2014.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/14_4

Piedāvājumu atvēršanas datums – 18.09.2014.g. pl. 12 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads, Zvejniekciems, Bērzu aleja 3a

Nolikums_2014

Specifikācija_2014

akmenoglu-pirkuma-ligums-2014 pielikums Nr.2

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/14_3

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”,  reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Cietā kurināmā-kokskaidu granulu 1100 t iepirkums un piegāde 2014. /2015. gada apkures sezonai”

Paredzamā iepirkuma apjoms – 1100 t

Publicēšanas datums – 02.09.2014.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/14_3

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 02.09.2014.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –18.09.2014.g. pl.11:00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Nolikums_granulas_14

Specifikacija_gr_14

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/14_2

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Dedzināmā malka 2014 /2015. gada apkures sezonai”

Paredzamā iepirkuma apjoms –  līdz 900 m³

Publicēšanas datums – 02.09.2014.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/14_2.

Piedāvājumu atvēršanas datums –18.09.2014.g. plkst. 10:00

Līguma izpildes vieta – Bērzu aleja 3a, Zvejniekciems, Saulkrastu novads

Nolikums_malka

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” (reģ. nr.: 40103027944)

Kohēzijas fonda un v/a “Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) īstenošanai 16.05.2013. izsludinātam iepirkumam

Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

(Iepirkuma identifikācijas nr.: 2014/SKS/ST/KF-1)

Ņemot vērā, ka ir atklājušās būtiskas izmaiņas iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā, ir pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru Nr. 2014/SKS/ST/KF-1 un iesniegt atkārtoti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai izvērtēšanai labotu iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju

Publicēts: 20.08.2014.g.

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentācijā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” (reģ. nr.: 40103027944)

Kohēzijas fonda un v/a “Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) īstenošanai 16.05.2013. izsludinātam iepirkumam

Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

(Iepirkuma identifikācijas nr.: 2014/SKS/ST/KF-1)

Iepirkuma konkursa priekšmets ir Tehniskā projekta izstrāde siltumtrašu rekonstrukcijai un siltumpunktu izbūvei, un būvdarbu veikšana Tehniskā projekta īstenošanā.

Grozījumi skar visu iepirkuma Nolikumu kopumā, precizējot Pasūtītāja identificētās prasības.

Ar Iepirkuma Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties SIA „Saulkrastu  komunālserviss” administrācijas telpās (Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov.) no 2014. gada 16. maija līdz 2014. gada 30. jūlijam darba dienās laikā no plkst. 10:00 – 14:00, reģistrējoties nolikuma saņēmēju reģistrā.

Pretendentu piedāvājumi iepirkumā jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2014. gada 30. jūlijam, plkst. 16:00 SIA „Saulkrastu komunālserviss” administrācijā Liepu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu nov., LV–2160.

Pasūtītāja kontaktinformācija:

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160;

Tālruņa Nr. +37167951361, mob.tālr.nr.: 29283625, faksa Nr. 67951817

e-pasta adrese: ivars.sks@inbox.lv

Banka: AS „Swedbank”; kods HABALV22; konts LV27HABA0551031133039

Publicēts: 14.07.2014.g.

140714_Iep_nolikums_Zvejniekciems_trase_SKS

13072014 Siltumtrase_ligums_ar_buvnieku

APU_Zvej_siltumt_Berzu_aleja_

ST_shema_zvejniekciems_A1

Atputas_iela_1A dwg

Atbildes_uz_jautājumiem_2

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentācijā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” (reģ. nr.: 40103027944)

Kohēzijas fonda un v/a “Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) īstenošanai 16.05.2013. izsludinātam iepirkumam

Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

(Iepirkuma identifikācijas nr.: 2014/SKS/ST/KF-1)

Iepirkuma konkursa priekšmets ir Tehniskā projekta izstrāde siltumtrašu rekonstrukcijai un siltumpunktu izbūvei, un būvdarbu veikšana Tehniskā projekta īstenošanā.

Grozījumi skar visu iepirkuma Nolikumu kopumā, precizējot Pasūtītāja identificētās prasības.

Ar Iepirkuma Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties SIA „Saulkrastu  komunālserviss” administrācijas telpās (Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov.) no 2014. gada 16. maija līdz 2014. gada 15. jūlijam darba dienās laikā no plkst. 10:00 – 14:00, reģistrējoties nolikuma saņēmēju reģistrā.

Pretendentu piedāvājumi iepirkumā jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2014. gada 15. jūlijam, plkst. 16:00 SIA „Saulkrastu komunālserviss” administrācijā Liepu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu nov., LV–2160.

Pasūtītāja kontaktinformācija:

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160;

Tālruņa Nr. +37167951361, mob.tālr.nr.: 29283625, faksa Nr. 67951817

e-pasta adrese: ivars.sks@inbox.lv

Banka: AS „Swedbank”; kods HABALV22; konts LV27HABA0551031133039

Publicēts: 26.06.2014.g.

Iepirkuma_nolikums_Zvejniekciems_trase_SKS_20140626

Ligums_ar buvnieku_20140616

APU_Zvej_siltumt_Berzu_aleja_14

Atbildes_uz jaut_160614

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentācijā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” (reģ. nr.: 40103027944)

Kohēzijas fonda un v/a “Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) īstenošanai 16.05.2013. izsludinātam iepirkumam

Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

(Iepirkuma identifikācijas nr.: 2014/SKS/ST/KF-1)

Iepirkuma konkursa priekšmets ir Tehniskā projekta izstrāde siltumtrašu rekonstrukcijai un siltumpunktu izbūvei, un būvdarbu veikšana Tehniskā projekta īstenošanā.

Grozījumi skar visu iepirkuma Nolikumu kopumā, precizējot Pasūtītāja identificētās prasības.

Ar Iepirkuma Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties SIA „Saulkrastu  komunālserviss” administrācijas telpās (Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov.) no 2014. gada 16. maija līdz 2014. gada 30. jūnijam darba dienās laikā no plkst. 10:00 – 14:00, reģistrējoties nolikuma saņēmēju reģistrā.

Pretendentu piedāvājumi iepirkumā jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2014. gada 30. jūnijam, plkst. 16:00 SIA „Saulkrastu komunālserviss” administrācijā Liepu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu nov., LV–2160.

Pasūtītāja kontaktinformācija:

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160;

Tālruņa Nr. +37167951361, mob.tālr.nr.: 29283625, faksa Nr. 67951817

e-pasta adrese: ivars.sks@inbox.lv

Banka: AS „Swedbank”; kods HABALV22; konts LV27HABA0551031133039

Publicēts: 12.06.2014.g.

Iepirkuma_nolikums (precizets 16062014)_

Ligums ar buvnieku (16062014)

APU_Zvej_siltumt_Berzu_aleja_14

Atbildes uz jautājumiem_160614 pdf

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

SIA “Saulkrastu komunālserviss” (reģ. nr.: 40103027944)

Kohēzijas fonda un v/a “Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) īstenošanai Izsludina iepirkumu

Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

(Iepirkuma identifikācijas nr.: 2014/SKS/ST/KF-1)

Iepirkuma konkursa priekšmets ir Tehniskā projekta izstrāde siltumtrašu rekonstrukcijai un siltumpunktu izbūvei, un būvdarbu veikšana Tehniskā projekta īstenošanā.

Ar Iepirkuma Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties SIA „Saulkrastu  komunālserviss” administrācijas telpās (Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov.) no 2014. gada 16. maija līdz 2014. gada 16. jūnijam darba dienās laikā no plkst. 10:00 – 14:00, reģistrējoties nolikuma saņēmēju reģistrā.

Lai saņemtu nolikumu, Pretendentam ir jāuzrāda maksājuma uzdevums par iepirkuma dokumentācijas pavairošanas izdevumu segšanu. Samaksa par iepirkuma dokumentācijas saņemšanu 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi) apmērā ir jāveic ar pārskaitījumu uz Pasūtītāja norēķinu kontu, norādot kā maksājumu mērķi „Maksa par iepirkuma id.nr. 2014/SKS/ST/KF-1 dokumentāciju”. Ja maksājumu par dokumentācijas saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda Pretendenta nosaukumu.

Pretendentu piedāvājumi iepirkumā jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2014. gada 16. jūnijam, plkst. 16:00 SIA „Saulkrastu komunālserviss” administrācijā Liepu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu nov., LV–2160.

Pasūtītāja kontaktinformācija:

Tālruņa Nr. +37167951361, mob.tālr.nr.: 29283625, faksa Nr. 67951817

e-pasta adrese: ivars.sks@inbox.lv

Banka: AS „Swedbank”; kods HABALV22; konts LV27HABA0551031133039

Publicēts: 13.05.2014.g.

Atbildes uz jautājumiem_260514

Atbildes uz jautājumiem_050614

Atbildes_uz jautājumiem 060614

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss” reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Elektroenerģijas iegāde SIA „Saulkrastu komunālserviss” vajadzībām”

Paredzamā iepirkuma apjoms – 848 MWh

Izsludināšanas datums – 04.04.2014.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/14_1

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 04.04.2014.g.

Piedāvājumu iesniegšanas datums –18.04.2014.g. pl. 10 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Nolikums_elektriba

Specifikacija_komunālais_14

Specifikacija_raz_14

Paziņojums par iepirkumu 8` panta kārtībā

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ainažu ielā 70, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

Projekta Nr: DMS/3.4.4.1.0/12/09/654

Projekta izpildes termiņš: 60 dienas
Kontaktpersona: Ivars Judrups tālr. 29283625, ivars.sks@inbox.lv

Publicēšanas datums – 18.12.2013. Identifikācijas numurs – SKS 2013/5
Iesniegšanas datums – 15.01.2014 Laiks 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums – 11.03.2014.g.

Informācija par uzvarētāju: SIA „PRO DEV”, reģ. Nr. 40003776456, Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV – 1067

Piedāvātā cena 93 987,14 EUR bez  PVN

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss” Reģ. Nr. LV 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Granulu deglis 0,3 MW apkures katlam Ainažu ielā 34, Saulkrastos”

Izsludināšanas datums – 18.12.2011.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/13_7

Lēmuma pieņemšanas datums 23.01.2014.g.

Līguma izpildes vieta –  Ainažu 34, Saulkrastu novads

Informācija par uzvarētāju: SIA „Vides integrētais serviss”, reģ. Nr. 40003776719, “Kastlalejas”,Ādaži, LV – 2164

Piedāvātā cena 14 369,13 EUR bez PVN

Paziņojums par iepirkumu 8` panta kārtībā

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ainažu ielā 70, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

Projekta Nr: DMS/3.4.4.1.0/12/09/654

Projekta izpildes termiņš: 60 dienas
Kontaktpersona: Ivars Judrups tālr. 29283625, ivars.sks@inbox.lv

Publicēšanas datums – 18.12.2013. Identifikācijas numurs – SKS 2013/5
Iesniegšanas datums – 15.01.2014 Laiks 10:00

Buvniecibas_iepirkuma_nolikums_3

8_1_pielikums_finansu_2

8_1_pielikums_finansu_2_labots

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss” Reģ. Nr. LV 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Granulu deglis 0,3 MW apkures katlam Ainažu ielā 34, Saulkrastos”

Izsludināšanas datums – 18.12.2011.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/13_7

Piedāvājumu atvēršanas datums –10.01.2014.g. pl. 11 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads, Ainažu 34b

Nolikums_deglis_Ainazu34

Finanšu_piedāvājums_deglis_A34

Degla_specifikacija

ligums_deglis_A34

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Siltumtīklu rekonstrukcija Ainažu ielā 34, Saulkrastos”

Publicēšanas datums – 05.11.2013.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/13_6.

Lēmuma pieņemšanas datums 15.11.2013.g.

Līguma izpildes vieta –  Ainažu 34, Saulkrastu novads

Informācija par uzvarētāju: SIA „Latenergoprojekts”, reģ. Nr. 50003004491, Hanzas iela 16, Rīga, LV – 1045

Piedāvātā cena 34 567,89 Ls bez PVN

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/13_6

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Siltumtīklu rekonstrukcija Ainažu ielā 34, Saulkrastos”

Publicēšanas datums – 05.11.2013.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/13_6.

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums –13.11.2013.g. plkst. 11:00

Kontaktpersona: Ivars Judrups  tālr. 29283625, guntars.sks@apollo.lv

Līguma izpildes vieta – Saulkrasti, Ainažu ielā 34

Nolikums_siltumtrase_slimn

ligums_slimnica_trases

Teh_spec_SAULK_SLIM_Nr1

Teh_spec_SAULK_SLIM_Nr2

ISM shēma.Jauna ēka

ISM shēma.Vecā ēka

SAT-2_DWG

Slimnica_energo

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss” Reģ. Nr.40103027944

Iepirkuma priekšmets – „Cietā kurināmā-kokskaidu granulu 1000 t iepirkums un piegāde 2013. /2014. gada apkures sezonai”

Paredzamā iepirkuma apjoms – 1100 t

Publicēšanas datums – 23.08.2013.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/12_5

Piedāvājumu atvēršanas datums –13.09.2013.g.

Lēmuma pieņemšanas datums 13.09.2013.g.

Līguma izpildes vieta – Vidrižu iela 22a, Raiņa iela 7, Ainažu 34b Saulkrastu novads

Informācija par uzvarētāju: SIA „Biko-Lat”, reģ. Nr. 40003139859, Lāčplēša iela 75 – 5, Rīga, LV – 1011

Piedāvātā cena 116,00 Ls/tonna bez PVN

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss” Reģ. Nr. LV 40103027944

Iepirkuma priekšmets – „Iepirkums cietā kurināmā-akmeņogļu (DKO skalotās) līdz 1000 t iepirkums 2013. /2014. gada apkures sezonai”

Publicēšanas datums – 23.08.2013.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/13_4

Piedāvājumu atvēršanas un lēmuma pieņemšanas datums –10.09.2013.g.

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads Bērzu aleja 3a

Informācija par uzvarētāju: SIA „Akvarius” reģ.nr. 40103031530 Dzelzavas ielā 74, Rīga, LV–1082

Piedāvātā cena 74,00 Ls/tonna bez PVN

Paziņojums par lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma identifikācijas Nr.SKS/SAB/13_1

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Pārvades un sadales sistēmu rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas centrālajā daļā”

Paredzamā iepirkuma apjoms – Siltumtrašu rekonstrukcija – 0.268 km

Iepirkuma priekšmetsa īss raksturojums – būvdarbi projekta „Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas centrālajā daļā” ietvaros

Projekts paredzēts realizēt ar Kohēzijas fonda atbalstu.

Iepirkuma procedūra veikta projekta „Pārvaldes un sadales sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas centrālajā daļā” ietvaros, projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” (Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/023) nodrošināšanai

Iepirkuma procedūras publicēšanas datums – 12.07.2013.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/13_1.

Piedāvājumu atvēršanas datums –30.07.2013.g

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums – 04.09.2013.g.

Līguma izpildes vieta – Saulkrasti, Saulkrastu novads

Tiesības par iepirkuma līguma slēgšanu piešķirtas: SIA „Lokširs”, reģ. Nr. 40003224604, adrese: Mārtiņa iela 12, Rīga, LV-1048. Piedāvātā cena bez PVN 56 325,01 LVL

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Cietā kurināmā-kokskaidu granulu 1100 t iepirkums un piegāde 2013. /2014. gada apkures sezonai”

Paredzamā iepirkuma apjoms – 1100 t

Publicēšanas datums – 23.08.2013.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/12_5

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 23.08.2013.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –13.09.2013.g.

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads

Nolikums_g_13

Specifikacija_g_13

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Iepirkums cietā kurināmā-akmeņogļu (DKO skalotās) līdz 1000 t iepirkums 2013. /2014. gada apkures sezonai”

Paredzamā iepirkuma apjoms – līdz 1000 t

Izsludināšanas datums – 23.08.2013.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/13_4

Piedāvājumu atvēršanas datums –10.09.2013.g. pl. 10 00

Līguma izpildes vieta – Saulkrastu novads, Zvejniekciems

Nolikums_2013

Specifikācija_2013

akmenoglu-pirkuma-ligums-Saulkrasti

Paziņojums par Iepirkuma procedūras rezultātiem Nr.SKS/SAB/13_3

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Skultes kokostā, 1 kārta”

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums 06.08.2013.g.

Piedāvājumu atvēršanas datums –20.08.2013.g.

Lēmuma pieņemšanas datums – 20.08.2013.g.

Līguma izpildes vieta – Kokosta, Zvejniekciems, Saulkrastu novads

Uzvarējušais pretendents un cena: SIA „STELLS BALTIC”, reģ. Nr. 40003854197, adrese: Nīcgales iela 48-5, Rīga, LV-1035. Piedāvātā cena bez PVN 22 158,46 LVL Viszemākā cena

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/13_3

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija Skultes kokostā, 1kārta”

Publicēšanas datums – 06.08.2013.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/13_3.

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums –20.08.2013.g. plkst. 11:00

Kontaktpersona: Guntars Ozoliņš  tālr. 26529380, guntars.sks@apollo.lv

Līguma izpildes vieta – Saulkrasti, Skultes kokosta

Nolikums_kanal_kokosta

Specifikācija Skultes ostas kanalizācija

Skultes_Osta_kanalizacija_dwg

Paziņojums par cenu aptauju

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 8, Saulkrastos siltumnoturības uzlabošanas

pasākumu projekta  dokumentācijas izstrāde

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums –12.08.2013.g. plkst. 14.00

Kontaktpersona:  Ivars Judrups tālr. 29283625, ivars.sks@inbox.lv

Līguma izpildes vieta – Saulkrasti, Saulkrastu novads

Cenu_aptauja_ nolikums_silt. projekts

1_pielikums_buvdarbu_vad_kvalif_1

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/13_2p

Paredzamais iepirkuma priekšmets: „Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu būvniecība Saulkrastos – Dienvidu daļa”

Identifikācijas numurs: SKS/SAB/13_2p

Publicēšanas datums – 02.07.2013.

Ar iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var iepazīties un saņemt SIA „Saulkrastu komunālserviss”, Liepu ielā 3, Saulkrasti, lietvedībā, darba dienās no plkst. 9:00 -16:00 līdz 2013.gada 17.jūlijam plkst.15:00 CD formātā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 17.jūlijā plkst.15:00.

Kontaktinformācija: Guntars Ozoliņš, SIA „Saulkrastu komunālserviss” Valdes loceklis, tālrunis 67951365, fakss 67951817.

Pēc 2013. gada 18.jūlija iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam AS „BMGS” (Reģ. Nr. 40003146013) ar piedāvāto līgumcenu 9 593,05 LVL bez PVN.

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/13_1

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Pārvades un sadales sistēmu rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas centrālajā daļā”

Paredzamā iepirkuma apjoms – Siltumtrašu rekonstrukcija – 0.268 km

Publicēšanas datums – 12.07.2013.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/13_1.

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums –30.07.2013.g. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Guntars Ozoliņš un Ivars Judrups tālr. 29283625, ivars.sks@inbox.lv

Līguma izpildes vieta – Saulkrasti, Saulkrastu novads

Nolikums_siltumtrases_Saulkrasti_12.07.2013

Paskaidrojuma raksts SAT

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS/SAB/13_2

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Dedzināmā malka 2013 /2014. gada apkures sezonai”

Paredzamā iepirkuma apjoms –  līdz 1000 m³

Publicēšanas datums – 01.07.2013.g. Identifikācijas numurs – SKS/SAB/13_2.

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums –12.07.2012.g. plkst. 10:00

Līguma izpildes vieta – Bērzu aleja 3a, Zvejniekciems, Saulkrastu novads

Nolikums_malka

Paziņojums par iepirkumu 8` panta kārtībā

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 3, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

Projekta Nr: DMS/3.4.4.1.0/12/09/400

Projekta izpildes termiņš: 60 dienas
Kontaktpersona: Ivars Judrups tālr. 29283625, ivars.sks@inbox.lv

Publicēšanas datums – 28.06.2013. Identifikācijas numurs – SKS 2013/2
Iesniegšanas datums – 09.07.2013 Laiks 11:00

Buvniecibas_iepirkuma_nolikums_2

Pielikumi_PDF

Projekta_dokumentācija_Raiņa 3 PDF

Paziņojums par iepirkuma  rezultātiem 8` panta kārtībā

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 3, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

Projekta Nr: DMS/3.4.4.1.0/12/09/400 Identifikācijas numurs – SKS 2013/1

Lēmuma pieņemšanas datums – 27.06.2013.

Iepirkuma procedūra pārtraukta, saskaņā ar nolikuma 22.6 punktu piedāvātā līgumcena pārsniedz paredzamo

Paziņojums par iepirkumu 8` panta kārtībā

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944

Paredzamais iepirkuma priekšmets – „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 3, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

Projekta Nr: DMS/3.4.4.1.0/12/09/400

Projekta izpildes termiņš: 60 dienas
Kontaktpersona: Ivars Judrups tālr. 29283625, ivars.sks@inbox.lv

Publicēšanas datums – 14.05.2013. Identifikācijas numurs – SKS 2013/1

Iesniegšanas datums – 13.06.2013

Buvniecibas_iepirkuma_nolikums_1

Pielikumi_PDF

Projekta_dokumentācija_Raiņa 3 PDF

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA „Saulkrastu komunālserviss”, Reģ. Nr. 40103027944 paziņo, ka projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta”, Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/032 ietvaros rīkotajā iepirkuma procedūrā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Saulkrastos, Pabaži”, ID Nr. SKS/SAB/12_6 pēc 2013. gada 12.marta iepirkumu komisijas sēdes par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „BaltLine Globe” (Reģ. Nr. 40003780856) ar piedāvāto līgumcenu 255 508,00 LVL bez PVN

12.03.2013.g

Paziņojums par Iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

Iepirkuma priekšmets: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Saulkrastos, Pabaži”

Identifikācijas numurs:SKS/SAB/12_6

Pasūtītājs –  SIA “Saulkrastu komunālserviss” Reģ. Nr. LV 40103027944
Publicēšanas datums – 18.12.2012.

Ar iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var iepazīties un saņemt SIA „Saulkrastu komunālserviss”, Liepu ielā 3, Saulkrasti, lietvedībā, darba dienās no plkst. 9:00 -16:00 līdz 2013.gada 18.janvārim plkst.15:00 CD formātā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 18.janvāris plkst.15:00.

Kontaktinformācija: Guntars Ozoliņš, SIA „Saulkrastu komunālserviss” Valdes loceklis, tālrunis 67951365, fakss 67951817

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA „Saulkrastu komunālserviss”, Reģ. Nr. 40103027944 paziņo, ka projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta”, Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/032 ietvaros rīkotajā iepirkuma procedūrā „Par papildus būvuzraudzības pakalpojumiem projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam” (ID Nr. SKS/SAB/12_5) pēc 2012. gada 5.decembra iepirkumu komisijas sēdes par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Līgumsabiedrība SIA „Eirokonsultantu Nams” (Reģ. Nr. 40003572185) un SIA „Statybos strategia” (Reģ. Nr. 126163297)ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 19 100,00 LVL

Scroll to top