Iespēja pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” atgādina par iespēju pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
Pieslēdzoties centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, mājsaimniecības var izmantot tīru dzeramo ūdeni un centralizētās kanalizācijas priekšrocības – iedzīvotājiem uzlabojas sadzīves kvalitāte, samazinās mājsaimniecības izmaksas, tiek saudzēta apkārtējā vide, kā arī paaugstinās nekustamā īpašuma vērtība.
Šobrīd pie maģistrālajiem tīkliem pašvaldības administratīvajā teritorijā ir iespēja pieslēgties vairāk nekā 400 mājsaimniecību. Iedzīvotāji, kuri nolēmuši veikt pieslēgumus, aicināti vērsties ar iesniegumiem „Saulkrastu komunālservisā”. Detalizētāka informācija pieejama pa tālruni 67951361.

Scroll to top