Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Atgādinām, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” veic klientu apkalpošanu tikai ATTĀLINĀTI. Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem:

1) par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā nodot skaitītāju rādījumus – pa tālr.Nr.   67951361 vai e-pasts info@komunalserviss.lv;

2) par rēķiniem un maksājumiem – pa tālr.Nr. 25602831;

3) par pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, tehniskajiem noteikumiem un izbūvēto tīklu pieņemšanām – pa tālr.Nr.26634945;

4) par ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, ielu apgaismojumu, traktortehnikas pakalpojumiem – pa tālr.Nr: 20242148;

5) par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumiem, pilsētas centralizētajiem siltumapgādes tīkliem un siltumenerģijas piegādi – pa tālr.Nr: 29283625;

6) dokumentus (iesniegumus, parakstītus līgumus u.tml.) iespējams atstāt pasta kastītē pie biroja ēkas Liepu ielā 3, Saulkrastos.

Lai mums visiem laba veselība, pacietība un mierīgs prāts!

Scroll to top