Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Saistībā ar visiem pasaules notikumiem un mūsu valstī pieņemtajiem lēmumiem par Krievijas interneta vietņu bloķēšanu, tostarp e-pasta platformas mail.ru un yandex.ru, lūdzam visus mūsu klientus, kurus skar šīs izmaiņas, sazināties ar mums un informēt par jaunāko vai citu kontaktinformāciju un veidu, kādā turpmāk vēlaties saņemt rēķinus. Krievijas e-pasta platformas bloķēšana nozīmē, ka ir liegta gan ziņu saņemšana, gan nosūtīšana.

Scroll to top