Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem

Ņemot vērā, ka turpina palielināties  Covid-19 vīrusa izplatība  SIA “Saulkrastu komunālserviss” no 2020.gada 13. oktobra veic klientu apkalpošanu ATTĀLINĀTI.

Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem:

1) par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā nodot skaitītāju rādījumus – pa tālr.Nr.   67951361 vai e-pasts info@komunalserviss.lv,

2) par rēķiniem un maksājumiem – pa tālr.Nr. 25602831,

3) par pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, tehniskajiem noteikumiem un izbūvēto tīklu pieņemšanām – pa tālr.Nr.26634945,

4) par ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, ielu apgaismojumu, traktortehnikas pakalpojumiem – pa tālr.Nr: 20242148,

5) par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumiem, pilsētas centralizētajiem siltumapgādes tīkliem un siltumenerģijas piegādi – pa tālr.Nr: 29283625,

6) dokumentus iespējams atstāt pasta kastītē pie biroja ēkas Liepu ielā 3, Saulkrastos.

Neatliekamos gadījumos apmeklētāji tiek pieņemti klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67951361!!!

Scroll to top