Ir pieņemts lēmums par jauno siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2022.gada 12.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.203 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifiem”, saskaņā ar kuru ir stājies spēkā jaunais siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs EUR 212,25 bez PVN par vienu Mwh. Jaunais tarifs būs piemērojams no 2022.gada 15.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Scroll to top