Izbūvēta vietējā lietus kanalizācijas sistēma

Oktobra beigās SIA „Saulkrastu komunālserviss” izbūvēja vietējo lietus kanalizācijas sistēmu pie Saulkrastu vidusskolas pamatskolas ēkas, tādējādi uzlabojot lietus ūdens novadīšanu, gruntsūdeņu atteci un novēršot ēkas pamatu un pagraba applūdi.
Būvdarbos tika izveidots infiltrācijas lauks ar grodiem, kas būtiski palielina infiltrācijas sistēmas uzkrāto apjomu un nodrošinās labāku lietusūdeņu iesūkšanos zemē.
Līdzko būs piemēroti laika apstākļi, ap ēkas pamatiem notiks betonēšanas darbi, kā arī tiks sakopta teritorija.

Scroll to top