Izsludināti iepirkumi

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis divus iepirkumus:

1) iepirkumu par Jaunu centralizēto ūdensapgādes tīklu būvniecība Saulkrastos Ausekļa ielā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 30.septembris.

2) iepirkumu par Grants ceļu seguma atjaunošanu Saulkrastu novada vasarnīcu ciematos. Plānots atjaunot ceļa segumu šādos vasarnīcu ciematos: Gaisma, Zeme, Liepaine, Jubileja, Roze un VEF-Biķernieki. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 30.septembris.

Sīkāka informācija un dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā SIA “Saulkrastu komunālserviss” profilā.

Scroll to top