Izsludināts iepirkums siltumavota efektivitātes paaugstināšanai Zvejniekciemā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” uzsākusi iepirkuma procedūru siltumavota efektivitātes paaugstināšanai, īstenojot Zvejniekciema katlumājas modernizāciju, kuru veiks projekta „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” ietvaros.
Iepirkuma priekšmets ir siltumavota efektivitātes paaugstināšana katlumājā Bērzu alejā 3a, piegādājot un uzstādot šķeldas katlu ar jaudu 1 MW un rezerves kokskaidu granulu katlu ar jaudu 0,4 MW, tajā skaitā, izstrādājot projektu un arī autoruzraudzību un veicot visus nepieciešamos būvniecības darbus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz šī gada 21. maijam.
Plānots, ka Zvejniekciema katlumājas modernizācijas darbi tiks pabeigti līdz nākamās apkures sezonas sākumam.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_KF_RGB 60
Scroll to top