Katlumājas modernizācija ir pabeigta

Novembra beigās pabeigta Zvejniekciema katlumājas modernizācija, kas tika īstenota projektā Nr. 4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”.
Projekta mērķis – veicināt energoefektivitāti centralizētajā Zvejniekciema siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
Katlumājā, kas atrodas Bērzu alejā 3a, ir uzstādīts šķeldas apkures katls ar jaudu 1MW un kokskaidu granulu apkures katls ar jaudu 0,5 MW. Projekta īstenošana centralizētajā siltumapgādē veicinājusi jaudas pieaugumu no 930 kW līdz 1,0 MW. Jaunajās apkures iekārtās akmeņogļu vietā apkurei turpmāk tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi.

logo-4-50

Kopējā projekta summa – 364 815 eiro (ieskaitot PVN), no kuriem 93 359,20 eiro ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsts.

Scroll to top