Meklējam darbu veicējus!

Ņemot vērā to, ka 2022.gada 5.jūlijā tika izbeigta vispārīgā vienošanās ar iepirkumā izvēlētajiem darbu veicējiem, SIA “Saulkrastu komunālserviss” uzaicina darbu veicējus, it īpaši vietējos uzņēmējus, veikt kanalizācijas pieslēgumu izbūves darbus mājsaimniecībām Saulkrastu novadā.

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2022.gada 11.jūlijam. Pielikumā cenu aptaujas nosacījumi un nepieciešamo dokumentu formas.

Scroll to top