Nolēgts līgums par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem

2021.gada 12.maijā noslēdzās cenu aptauja par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem Saulkrastu novadā. Apkopojot cenu aptaujas rezultātus, līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Gludi LM”, vien.reģ.Nr.40003901044, kas cenu aptaujā iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu, t.i. EUR 28,38 (bez PVN) par vienu kvadrātmetru. 2021.gada 17.maijā ar SIA “Gludi LM”, vien.reģ.Nr.40003901044, ir noslēgts līgums. Darbu izpildes termiņš: 2021.gada 2.jūnijs.

Scroll to top