Noslēgta vispārīgā vienošanās par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā

2022.gada 30.maijā ir noslēgta vispārīgā vienošanās ar SIA “Asfaltbūve” un SIA “CEĻINIEKS 01” par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Lai uzņēmēji sagatavotu finanšu piedāvājumu par katru objektu, šobrīd tiek gatavota visa tehniskā informācija par īpašumiem, kurus ir jāpieslēdz centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un par kuriem jau ir pieņemts lēmums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Pēc finanšu piedāvājumu saņemšanas individuāli sazināsimies ar katru nekustamā īpašuma īpašnieku, lai vienotos par turpmākajām darbībām un izpildes termiņiem.

Pretendenti tika izvēlēti, organizējot iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Visa informācija par iepirkumu ir publicēta šeit https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3235.

Scroll to top