Noslēgts līgums ar darbu veicēju!

2022.gada 11.jūlijā ir noslēgts līgums ar SIA “IG BUILDING” par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Līguma darbības termiņš: 2022.gada 31.dcembris. SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir sniedzis uzņēmējam visu nepieciešamo informāciju objektu apsekošanai un tāmju sagatavošanai. Pēc tāmju saņemšanas individuāli sazināsimies ar katru nekustamā īpašuma īpašnieku, lai vienotos par turpmākajām darbībām un izpildes termiņiem.

Scroll to top