Notiek Zvejniekciema katlumājas modernizācijas darbi

Šī gada jūnija vidū SIA „Saulkrastu komunālserviss” noslēdza līgumu ar SIA „AGB SERVISS” par projekta izstrādi jauna šķeldas apkures katla un rezerves kokskaidu granulu katla izgatavošanai un uzstādīšanai. Līguma ietvaros tiks veikta arī katlu mājas pielāgošana jaunajiem apkures katliem un konkrēto darbu autoruzraudzība.
Būvuzraudzību šiem darbiem veiks SIA „PMS 2”, ar ko līgums noslēgts jūlija vidū.
Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz 2018./2019. gada apkures sezonas sākumam.
Projekta nosaukums „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” ( Nr. 4.3.1.0/17/A/008).

Logo_garais_KF
Scroll to top