Notiks ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi, hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Lojā, Pabažos, Sējā un Murjāņos

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbus un ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu un dezinfekciju. Šoreiz šos darbus ir paredzēts veikt Lojā, Sējā, Sējas skolā, Pabažos un Murjāņos.  Kārtējā apkope un dezinfekcija  tiks veikta laika posmā no 30.09.2022. gada līdz 03.10.2022. Ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes un dezinfekcijas laikā ir iespējama īslaicīga  dzeramā ūdens padeves traucējumi un pēc ūdens padeves atjaunošanās iespējama īslaicīga ūdens duļķainība. Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī nepārsniegs pieļaujamo normu un to drīkst izmantot ikdienas vajadzībām, tajā skaitā uztura gatavošanā.

Scroll to top