Par plānoto ūdens padeves pārtraukumu Lojā

Lai piegādātu tīru un nodrošinātu kvalitatīvu ūdeni tiks veikti ūdens sagatavošanas iekārtas apkopes darbi, kuru laikā tiks pārtraukta ūdens apgāde “Ūdens sagatavošanas stacijā Lojā”, Sējās pagastā, Saulkrastu novadā. Plānotie apkopes darbi tiks veikti š.g.27.decembrī laika posmā no plkst. 20:00 līdz 28.decembrim plkst. 2:30.

Ar cieņu

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Scroll to top