Parakstīts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Saulkrastos

Septembra beigās SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) parakstīja līgumu ar iepirkuma rezultātā uzvarējušo personu apvienību, kas sastāv no SIA „WESEMANN”, UAB „Edrija” un AS „Siguldas būvmeistars” par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Saulkrastos.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi notiks Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros.

Projekta mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana un piesārņojuma samazināšana, paplašinot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklus Saulkrastu aglomerācijā.

Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk nekā 18 km jaunu notekūdeņu savākšanas tīklu, tai skaitā 2 km kanalizācijas spiedvada un 6 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, papildus pārbūvējot vēl vienu kanalizācijas sūkņu staciju, kā arī nepilni 5 km jaunu ūdensvadu.

Plānots, ka vismaz 850 deklarētajiem iedzīvotājiem tiks nodrošināti jauni centralizētas kanalizācijas pieslēgumi un 256 iedzīvotājiem tiks nodrošināta ūdensapgāde.

Projekts paredz:

1) kvalitatīvas un mūsdienīgas dzīves vides nodrošināšanu, kas tiks sasniegta, realizējot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas komponentes, kas tieši skar iedzīvotāju labklājību un dzīves līmeņa paaugstināšanu;

2) vides piesārņojuma samazināšanu Saulkrastu aglomerācijā, kas tiks panākta, realizējot notekūdens savākšanas tīklu paplašināšanu, izbūvējot jaunus notekūdeņu savākšanas tīklus un kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī pārbūvējot esošo sūkņu staciju, tādējādi samazinot lokālos piesārņojuma avotus;

3) visu Saulkrastu aglomerācijas iedzīvotāju radīto notekūdeņu savākšanu un nogādāšanu uz atbilstošu attīrīšanas vietu. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, attiecībā uz visiem aglomerācijas iedzīvotājiem ir izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam gan par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi, gan par decentralizēto kanalizācijas risinājumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā. Papildus tam SKS turpinās piedāvāt izlīdzinātā un atliktā maksājuma veikšanas iespējas jaunu patērētāju pieslēgumu izveidošanai, kā arī atvieglotus noteikumus tehnisko noteikumu saņemšanai. Prioritāri kanalizācijas pieslēgumu izbūve tiek plānota īpašumiem, kuros ir deklarēti iedzīvotāji.

Projekta kopējā summa ir 4 430 000,00 eiro, no kuriem 3 136 976,00 eiro sedz KF. Pašlaik tiek uzsākti tīklu projektēšanas darbi. Plānots, ka būvniecības darbi sāksies 2018. gada vasarā. Viss projekts tiks realizēts līdz 2022. gadam.

Projektēšanas un būvniecības darbus paredzēts veikt 7 posmos:
I posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Liepu ielas rajonā”;
II posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūras un Melnsila ielu rajonā”;
III posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Krasta un Ziemeļu ielu rajonā”;
IV posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Mednieku un Inčupes ielu rajonā, Pabaži”;
V posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Palejas ielu rajonā”;
VI posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Zvejniekciemā”;
VII posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Zvejniekciemā, II kārta”.

PosmsIelaKanalizācijas (K) tīkli, mŪdensapgādes (Ū) tīkli, m
I posmsAmatnieku122
Zvaigžņu110
Jomas102
Jaunā200
Liepu237210
II posmsMelnsila545545
Laimdotas118
Meža prosp.245
Jūras prosp.147300
Bebru60
Rītupes516
Irbenāju226226
Duntes306
Upes897897
Pērļu350
III posmsZušu412
Ziemeļu (Ainažu)299
Zvejnieku385360
Viļņu90
Tilta115115
Mazā Zvejnieku168168
Mētru270
Kastaņu243
Ausekļu216
IV posmsKadiķu237
Kaijas147
Lašu/Rīgas300
Mednieku300
Skuju168
Vidus136
Kāpu755
Inčupes234234
Miera204
Rīgas295655
V posmsDīķu77
Palejas313313
Avotu118
Nometņu65
VI posmsZaļā242
Baltijas515200
Draudzības1374
Ganību263263
Lapu203
Kapteiņu431
Celtnieku1435
Enkuru315315
Mārsila
VII posmsTallinas821
Neibādes178
Bražu127
Lapu581
Saivas158
Scroll to top