Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Saulkrastu komunālserviss”, vienotais reģistrācijas numurs 40103027944, juridiskā adrese Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, 2022.gada 14.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums (gala):69,98212,25303.3
Siltumenerģijas ražošanas tarifs EUR/MWh

51,74166,50321.8
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs EUR/MWh15,5138,50248.23
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs EUR/MWh2,737,25265.57

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 20.oktobri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā un elektroenerģijas cenu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA “Saulkrastu komunālserviss” birojā Liepu ielā 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, iepriekš sazinoties ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekli Raimondu Ozoliņu pa tālr. 67951361 vai e-pastu: info@komunalserviss.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā var iesniegt SIA “Saulkrastu komunālserviss”, Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, vai elektroniski, nosūtot to uz info@komunalserviss.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Scroll to top