Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Saulkrastu komunālserviss”, vienotais reģistrācijas numurs 40103027944, juridiskā adrese Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, 2023.gada 23.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr. 1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Ūdenssaimniecības apgādes pakalpojums (gala):2.733.92143.59
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs EUR/m31.041.63156.73
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR/m31.692.29135.50

Piedāvātais tarifs stāsies spēkā ar 2023.gada 1.jūnijuSpēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas energoresursu un vispārējo cenu līmeņa pieaugumu kopš iepriekšēja tarifa apstiprināšanas 2013.gadā un teritoriālo novadu reformu, kad Saulkrastu novada sastāvā tika iekļauts arī bijušais Sējas novads, tātad arī Sējas novada ūdenssaimniecība, kas tika nodota SIA “Saulkrastu komunālserviss” pārziņā.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības apgādes pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA “Saulkrastu komunālserviss” birojā Liepu ielā 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, iepriekš sazinoties ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekli Raimondu Ozoliņu pa tālr. 67951361 vai e-pastu: info@komunalserviss.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā var iesniegt SIA “Saulkrastu komunālserviss”, Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, vai elektroniski, nosūtot to uz info@komunalserviss.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Scroll to top