Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” š.g. 28.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs1,041,5044,23
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs1,692,4947,34

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar pamatlīdzekļu nolietojuma, personāla izmaksu, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Liepu ielā 3, Saulkrastos darba laikā, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”, Baiba Gražule, tālr.67951361, e-pasts: info@komunalserviss.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Saulkrastu komunālserviss” Liepu ielā 3, Saulkrastos, LV-2160, e-pasts: info@komunalserviss.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Scroll to top