Plānotas pārbaudes neattīrīto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu nopludināšanas novēršanai

Ņemot vērā pēdējos mēnešos konstatētos gadījumus, kad atkārtoti no pašu ierīkotajām (decentralizētajām) kanalizācijas sistēmām īpašumos neattīrīti komunālie ūdeņi tiek nelegāli iepludināti Saulkrastu centralizētajā kanalizācijas sistēmā un novadīti apkārtējā vidē (meliorācijas grāvjos), SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina iedzīvotājus pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai (kur tas ir iespējams) vai izmantot asenizatora pakalpojumus.
Nelegāli iepludinātie neattīrītie sadzīves kanalizācijas notekūdeņi kaitē ne tikai videi – virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātei, bet arī iedzīvotāju veselībai, ja saimniecībā tiek izmantots dzeramais ūdens no urbuma vai akas.
Lai novērstu neattīrīto notekūdeņu nopludināšanu, SIA „Saulkrastu komunālserviss” sadarbībā ar Saulkrastu būvvaldi un pašvaldības policiju plāno veikt pārbaudes.

Scroll to top