Tiks veikti centralizētās ūdensapgādes sistēmas hlorēšanas darbi

Informējam, ka laika periodā no 2021.gada 28.junija līdz 2021.gada 5.jūlijam tiks veikti centralizētās ūdensapgādes sistēmas hlorēšanas darbi.

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu. Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī nepārsniegs pieļaujamo normu un to drīkst izmantot ikdienas vajadzībām, tajā skaitā uztura gatavošanā.

Scroll to top