Uzņēmumam “Saulkrastu komunālserviss” jauns vadītājs

Sākot ar šī gada oktobri, Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu komunālserviss” (SKS) vadīs Uldis Stunda.
Atklāta konkursa rezultātā U.Stundas kandidatūra tika atzīta par piemērotāko uzņēmuma vadītāja amatam. U.Stundam ir ekonomista, vadībzinību un ēku apsaimniekotāja izglītība. Iepriekšējā U.Stundas darba pieredze saistīta ar darbu gan valsts pārvaldē, strādājot Latvijas Republikas Valsts kontrolē par valsts revidentu, gan privātajā sektorā, strādājot par zvērināta revidenta asistentu audita un revīzijas pakalpojumu nozarē, kā arī AS „Latvijas Gāze”, vadot Ekonomiskās analīzes daļu.
Jaunā SKS vadītāja darba vadmotīvs ir amerikāņu uzņēmēja Henrija Forda teiktais: “Entuziasms ir jebkura progresa pamats. Ja ir entuziasms, ir arī panākumi. Bez entuziasma ir iespējamas tikai atrunas.”

Scroll to top