Veicot pieslēgumu, ilgtermiņā tiek nodrošināti mazāki izdevumi un samazināts vides piesārņojums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” atgādina par iespēju pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Veicot pieslēgumu vienotajam tīklam, patērētājiem tiek sniegts pakalpojums, kas ir ērtāks un ilgtermiņā nodrošina mazākus izdevumus, kā arī ievērojami samazina vides piesārņojumu.
Ūdensvadam pieslēgties var Alfrēda Kalniņa, Ainažu, Avotu, Baltijas ielās, Bērzu alejā, Bērzu, Bīriņu, Draudzības, Dzelzceļnieku, Jūras, Kadiķu, Kapteiņu, Krūmu, Leona Paegles, Lakstīgalu, Lašu, Liepu, Mednieku, Meža, Murjāņu, Noliktavas, Ostas, Pabažu, Parka, Pļavas, Priežu, Rīgas, Saules, Skolas, Skuju, Smilšu, Stacijas, Stirnu, Tallinas, Tirgus, Vidrižu, Vidus, Viršu un Zušu ielās.
Centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgties var Alfrēda Kalniņa, Ainažu, Akmeņu, Atpūtas, Baltijas ielās, Bērzu alejā, Bērzu, Bīriņu, Brāļu Kaudzīšu, Dārza, Eglāju, Jūras, Krasta, Krūmu, Leona Paegles, Lakstīgalu Lašu, Liepu, Meža, Murjāņu, Noliktavas, Ostas, Pabažu, Parka, Pērses, Pēterupes, Pīlādžu, Pļavas, Priežu, Pureņu, Raiņa, Rīgas, Saules, Sīļu, Skolas, Skuju Smilšu Stacijas, Stirnu, Strazdu, Tallinas, Tirgus, Vidrižu, Vidus, Viļa Lāča un Vītiņu ielās.
Ņemot vērā to, ka centralizētais ūdensvadu un kanalizācijas tīkls ir izbūvēts vairāku minēto ielu posmos, nevis visas ielas garumā,  informācijas precizēšanai lūgums vērsties ”Saulkrastu komunālservisā“  klātienē vai piezvanot pa tālruni 67951361.

Scroll to top