Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Saulkrastu komunālserviss”

Reģistrācijas numurs: 40103027944

Adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160
Norēķinu rekvizīti:
  • “Meridian Trade Bank” Bankas kods: MULTLV2X, Konta Nr.: LV48MULT1710741040010.
  • “Swedbank” Bankas kods: HABALV22, Konta Nr.LV27HABA0551031133039

Tālrunis: 67951361, mobilais tālrunis: 26442261,  fax :67951817

e-pasts: info@komunalserviss.lv

Kontaktinformācija:

Valdes loceklis : Uldis Stunda

tālr. 67951365

e-pasts: uldis.stunda@komunalserviss.lv

Galvenā grāmatvede: Inese Diedrika

tālr. 67951366

Galvenās grāmatvedes vietniece: Gudrīte Čemme

tālr. 67951361

Klientu apkalpošana :

Tālr. 67951361

Mob.t. 26442261, 26331944

e-pasts: apsaimniekosana@komunalserviss.lv

Apsaimniekošanas un siltuma apgādes nodaļas vadītājs:

Ģirts Gūtmanis

tālr.: 67951361

mob.t. 29283625

e-pasts:girts.gutmanis@komunalserviss.lv

Ūdens apgādes un labiekārtošanas nodaļa vadītājs:

Jānis Kaprano

tālr.: 67951361

mob.t. 28638505

e-pasts:janis.kaprano@komunalserviss.lv

Attīrīšanas iekārtu dežurants: 67955139

Darba laiks:

Apmeklētāju pieņemšana (iepriekš piesakoties) – pirmdienās no 1400 līdz 1600