Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Saulkrastu komunālserviss”

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103027944

Adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160
Norēķinu rekvizīti:

AS Meridian Trade Bank, MULTLV2X, LV48MULT1710741040010

AS Swedbank, HABALV22, LV27HABA0551031133039

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 67951361

e-pasts: info@komunalserviss.lv

Apsaimniekošanas un siltuma apgādes nodaļas vadītājs:

Ģirts Gūtmanis

Tālrunis: 67951361, mobilais tālrunis: 29283625

e-pasts: girts.gutmanis@komunalserviss.lv

Ūdens apgādes un labiekārtošanas nodaļa vadītājs:

Jānis Kaprano

Tālrunis: 67951361, mobilais tālrunis: 28638505

e-pasts: janis.kaprano@komunalserviss.lv

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dežurants: 67955139

Darba laiks:

Apmeklētāju pieņemšana (iepriekš piesakoties) – pirmdienās no 1400 līdz 1600