Kontakti

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Reģistrācijas Nr.: LV40103027944

Adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160
Bankas:
  • “Meridian Trade Bank” Bankas kods: MULTLV2X, Konta Nr.: LV48MULT1710741040010.
  • “Swedbank” Bankas kods: HABALV22, Konta Nr.LV27HABA0551031133039

Tālrunis: 67951361, mobilais tālrunis: 26442261,  fax :67951817

e-pasts: lietvediba@komunalserviss.lv

apsaimniekosana.sks@apollo.lv

Attīrīšanas iekārtu dežurants: 67955139

Kontaktinformācija:

Valdes loceklis : Guntars Ozoliņš

tālr. 67951365

e-pasts: guntars.sks@apollo.lv

Guntars.Ozolins@komunalserviss.lv

Galvenā grāmatvede: Inese Diedrika

tālr. 67951366

Galvenās grāmatvedes vietniece: Gudrīte Čemme

tālr. 67951361

e-pasts: birojs.sks@apollo.lv

Klientu apkalpošana :

Tālr. 67951361

Mob.t. 26442261, 26331944

e-pasts: apsaimniekosana.sks@apollo.lv

Apsaimniekošanas un siltuma apgādes nodaļas vadītājs:

Ģirts Gūtmanis

tālr.: 67951361

mob.t. 29283625

e-pasts: girts.sks@inbox.lv

Ūdens apgādes un labiekārtošanas nodaļa vadītājs:

Jānis Kaprano

tālr.: 67951361

mob.t. 28638505

e-pasts: janis.sks@inbox.lv

Darba laiks:

Apmeklētāju pieņemšana – pirmdienās no 14.00 līdz 17.00