Apsaimniekošana

Ko mēs apkalpojam?

Dzīvojamās mājas

SIA “Saulkrastu komunālserviss” reģistrēta dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.

Šobrīd uzņēmums apsaimnieko šādas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pabažos, Saulkrastos un Zvejniekciemā:

 • Ainažu iela 21A
 • Ainažu iela 70
 • Atpūtas iela 2A
 • Paegles iela 10
 • Ostas iela 17
 • Pļavas iela 1
 • Rīgas iela 31
 • Rīgas iela 43
 • Rīgas iela 90
 • Skolas iela 2
 • Tallinas iela 9
 • Tirgus iela 1
Scroll to top