Iepirkumi

Meklējam darbu veicējus!

SIA “Saulkrastu komunālserviss” uzaicina darbu veicējus, it īpaši vietējos uzņēmējus, veikt kanalizācijas pieslēgumu izbūves darbus mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2023.gada 8.martam. Pielikumā cenu aptaujas nosacījumi un nepieciešamo dokumentu formas...

Izsludināti iepirkumi

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis divus iepirkumus: 1) iepirkumu par Jaunu centralizēto ūdensapgādes tīklu būvniecība Saulkrastos Ausekļa ielā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 30.septembris. 2) iepirkumu par Grants ceļu seguma atjaunošanu Saulkrastu novada vasarnīcu ciematos. Plānots atjaunot ceļa segumu šādos vasarnīcu...

Noslēgts līgums par plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi

2022.gada 14.jūnijā ir noslēgts līgums ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” par plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi. Pretendenti tika izvēlēti, organizējot iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam...

Noslēgts līgums ar darbu veicēju!

2022.gada 11.jūlijā ir noslēgts līgums ar SIA “IG BUILDING” par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Līguma darbības termiņš: 2022.gada 31.dcembris. SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir sniedzis uzņēmējam visu nepieciešamo informāciju objektu apsekošanai un tāmju sagatavošanai. Pēc tāmju saņemšanas individuāli sazināsimies...

Meklējam darbu veicējus!

Ņemot vērā to, ka 2022.gada 5.jūlijā tika izbeigta vispārīgā vienošanās ar iepirkumā izvēlētajiem darbu veicējiem, SIA “Saulkrastu komunālserviss” uzaicina darbu veicējus, it īpaši vietējos uzņēmējus, veikt kanalizācijas pieslēgumu izbūves darbus mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2022.gada 11.jūlijam. Pielikumā cenu...

Tiek izsludināta cenu aptauja par brauktuves plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi

Ievērojot to, ka SIA “AL Ceļu būve” atteicās no 2022.gada 25.aprīlī noslēgtā līguma (par plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi) izpildes, SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2022.gada 13.jūnijs plkst.16.30...

Noslēgts līgums par grants seguma ceļu ikdienas uzturēšanu Saulkrastu novada Sējas pagastā

2022.gada 30.maijā ir noslēgts līgums ar SIA “GDC” par grants seguma ceļu ikdienas uzturēšanu Saulkrastu novada Sējas pagastā. Pretendents tika izvēlēts, organizējot iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Visa informācija par iepirkumu ir publicēta šeit https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3235...

Noslēgta vispārīgā vienošanās par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā

2022.gada 30.maijā ir noslēgta vispārīgā vienošanās ar SIA “Asfaltbūve” un SIA “CEĻINIEKS 01” par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Lai uzņēmēji sagatavotu finanšu piedāvājumu par katru objektu, šobrīd tiek gatavota visa tehniskā informācija par īpašumiem, kurus ir jāpieslēdz centralizētajiem...

Izsludināts iepirkums par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis iepirkumu par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 20.maijs. Sīkāka informācija un dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81573...

Izsludināts iepirkums par grants seguma ceļu ikdienas uzturēšanu Saulkrastu novada Sējas pagastā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis iepirkumu par grants seguma ceļu ikdienas uzturēšanu Saulkrastu novada Sējas pagastā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 16.maijs. Sīkāka informācija un dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81148...

Noslēgti līgumi par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšanu Saulkrastu novadā

2022.gada 28.aprīlī ir noslēgts līgums ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšanu Saulkrastu novadā (bedrīšu remonta darbi) par kopējo summu EUR 10836,45 (bez PVN) apmerā, bet 2022.gada 25.aprīlī noslēgts līgums ar SIA “AL Ceļu būve” par...

Noslēgts līgums par Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu

2022.gada 25.aprīlī ir noslēgts līgums ar AS “A.C.B.” par brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu par kopējo Līguma cenu EUR 12536.47 (bez PVN). Pretendents tika izvēlēts, organizējot iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Visa informācija par iepirkumu ir publicēta šeit...

Izsludināti iepirkumi par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšanu un Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis iepirkumus par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšanu un Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Saulkrastu novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 6.aprīlis. Sīkāka informācija un dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā: (1) Asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšana: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/78559 (2)...

Noslēgts līgums par Saulkrastu novada ielu un ceļu uzturēšanu ziemas periodā

2022.gada 24.janvārī ar VAS “Latvijas autoceļu uztirētājs” ir noslēgts līgums par Saulkrastu novada ielu un ceļu uzturēšanu ziemas periodā, nosakot cenu EUR 52,17 bez PVN par vienu kilometru. Šajā cenā ietilpst trīs pozīcijas: (1) ielu un autoceļu brauktuves attīrīšana no...

Noslēgts līgums par Sējas pagasta ceļu uzturēšanu ziemas periodā

2021.gada 1.decembrī ar SIA “GDC” ir noslēgts līgums par Saulkrastu novada Sējas pagasta ceļu uzturēšanu ziemas periodā, nosakot cenu EUR 19,90 bez PVN par vienu kilometru abos virzienos. Pretendents tika izvēlēts, organizējot iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam...

Cenu aptauja par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu (2 daļas)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu var iesniegt kā par vienu daļu, tā par divās daļām kopā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 24.septembris...

Cenu aptauja par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu (pārtraukta bez rezultāta)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 16.septembris...

Cenu aptauja par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu (pārtraukta bez rezultātiem)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 6.septembris...

Cenu aptauja par brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Saulkrastu novadā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Saulkrastu novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 6.jūlijs. Nolikums...

Nolēgts līgums par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem

2021.gada 12.maijā noslēdzās cenu aptauja par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem Saulkrastu novadā. Apkopojot cenu aptaujas rezultātus, līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Gludi LM”, vien.reģ.Nr.40003901044, kas cenu aptaujā iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu, t.i. EUR 28,38 (bez PVN) par vienu...

Cenu aptauja par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 12.maijs. Nolikums...

Cenu aptauja par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu (10.05.2021. pārtraukts)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 6.maijs. Nolikums...

Paziņojums par noslēgto līgumu

2020.gada 14.oktobrī ar SIA “Ascendum Ceļu būve” tika noslēgts līgums par nobrauktuvju, gājēju ietvju un brauktuves seguma pārbūves darbu veikšanu Saulkrastos, posmā no Murjāņu – Rīgas ielu krustojuma līdz Ainažu – Smilšu ielu krustojumam. Darbu izpildes summa EUR 19898,54 bez PVN...

Paziņojums par noslēgto līgumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

2020.gada 3.septembrī ar SIA “GRANDEG” tika noslēgts pirkuma līgumu par Turbo sērijas granulu apkures katla (500kW) iegādi katlu mājai Smilšu ielā 3, Saulkrastos, par kopējo summu EUR 37200 bez PVN...

Paziņojums par noslēgto līgumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

2020.gada 3.septembrī ar SIA “MARKO K” tika noslēgts līgums par koksnes šķeldas piegādi. Līguma cena – EUR 18,30 bez PVN par vienu saražoto MWh. Piegāde tiks veikta SIA “Saulkrastu komunālserviss” katlu mājai Bērzu alejā 3a, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā...

Paziņojums par noslēgto līgumu

2020.gada 5.augustā ar SIA “Ascendum Ceļu būve” tika noslēgts līgums par asfaltbetona seguma avārijas darbu veikšanu Saulkrastu novadā. Darbu izpildes summa EUR 9762,48 bez PVN. Darbi tiks veikti šādās vietās Saulkrastu novadā: Raiņa ielā 3, Alfrēda Kalniņa ielā, Skolas ielā, Ainažu...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai Nr.SKS2020/06

2020.gada 6.augustā ar SIA “ILNET” tika noslēgts līgums par projekta “Gājēju pārejas izbūve izglītības iestāžu un vides pieejamībai Ainažu ielā, Saulkrastos” īstenošanu. Darbu izpildes summa EUR 10883,11 bez PVN...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai Nr.SKS2020/05

2020.gada 15.jūlijā ar SIA “Ascendum Ceļu būve” tika noslēgts līgums par ietves pārbūves darbu veikšanu posmā no Raiņa – Skolas ielas krustojuma līdz Skolas ielai 4A, Saulkrastos. Darbu izpildes summa EUR 19788,76  bez PVN...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai Nr.SKS2020/04

2020.gada 10.jūlijā ar akciju sabiedrību “A.C.B.” tika noslēgts līgums par Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Saulkrastu novadā. Darbu izpildes summa EUR 9 671,55  bez PVN...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS2020/03

2020.gada 8.jūnijā noslēgts līgums ar SIA “Delta EM” par Notekūdeņu attīrīšanas stacijas iekšējo elektrotīklu un automatizācijas sistēmas pārbūves darbu veikšanu. Piedāvājuma cena EUR 108851,60 ar PVN...

Paziņojums par lēmumu iepirkumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS 2019/02

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944 Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: “Koksnes šķeldas piegāde” (ID Nr.SKS2019/02) Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Koksnes šķeldas piegāde Pretendenta, kuram ir piešķirts tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukumu un reģistrācijas...
Scroll to top