Iepirkumi

Cenu aptauja par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu (2 daļas)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu var iesniegt kā par vienu daļu, tā par divās daļām kopā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 24.septembris. ...

Cenu aptauja par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu (pārtraukta bez rezultāta)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 16.septembris. ...

Cenu aptauja par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu (pārtraukta bez rezultātiem)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 6.septembris. ...

Cenu aptauja par brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Saulkrastu novadā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Saulkrastu novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 6.jūlijs. Nolikums ...

Nolēgts līgums par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem

2021.gada 12.maijā noslēdzās cenu aptauja par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem Saulkrastu novadā. Apkopojot cenu aptaujas rezultātus, līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Gludi LM”, vien.reģ.Nr.40003901044, kas cenu aptaujā iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu, t.i. EUR 28,38 (bez PVN) par vienu ...

Cenu aptauja par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 12.maijs. Nolikums ...

Cenu aptauja par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu (10.05.2021. pārtraukts)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 6.maijs. Nolikums ...

Paziņojums par noslēgto līgumu

2020.gada 14.oktobrī ar SIA “Ascendum Ceļu būve” tika noslēgts līgums par nobrauktuvju, gājēju ietvju un brauktuves seguma pārbūves darbu veikšanu Saulkrastos, posmā no Murjāņu – Rīgas ielu krustojuma līdz Ainažu – Smilšu ielu krustojumam. Darbu izpildes summa EUR 19898,54 bez PVN. ...

Paziņojums par noslēgto līgumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

2020.gada 3.septembrī ar SIA “GRANDEG” tika noslēgts pirkuma līgumu par Turbo sērijas granulu apkures katla (500kW) iegādi katlu mājai Smilšu ielā 3, Saulkrastos, par kopējo summu EUR 37200 bez PVN. ...

Paziņojums par noslēgto līgumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

2020.gada 3.septembrī ar SIA “MARKO K” tika noslēgts līgums par koksnes šķeldas piegādi. Līguma cena – EUR 18,30 bez PVN par vienu saražoto MWh. Piegāde tiks veikta SIA “Saulkrastu komunālserviss” katlu mājai Bērzu alejā 3a, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā. ...

Paziņojums par noslēgto līgumu

2020.gada 5.augustā ar SIA “Ascendum Ceļu būve” tika noslēgts līgums par asfaltbetona seguma avārijas darbu veikšanu Saulkrastu novadā. Darbu izpildes summa EUR 9762,48 bez PVN. Darbi tiks veikti šādās vietās Saulkrastu novadā: Raiņa ielā 3, Alfrēda Kalniņa ielā, Skolas ielā, Ainažu ...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai Nr.SKS2020/06

2020.gada 6.augustā ar SIA “ILNET” tika noslēgts līgums par projekta “Gājēju pārejas izbūve izglītības iestāžu un vides pieejamībai Ainažu ielā, Saulkrastos” īstenošanu. Darbu izpildes summa EUR 10883,11 bez PVN. ...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai Nr.SKS2020/05

2020.gada 15.jūlijā ar SIA “Ascendum Ceļu būve” tika noslēgts līgums par ietves pārbūves darbu veikšanu posmā no Raiņa – Skolas ielas krustojuma līdz Skolas ielai 4A, Saulkrastos. Darbu izpildes summa EUR 19788,76  bez PVN. ...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai Nr.SKS2020/04

2020.gada 10.jūlijā ar akciju sabiedrību “A.C.B.” tika noslēgts līgums par Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Saulkrastu novadā. Darbu izpildes summa EUR 9 671,55  bez PVN. ...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS2020/03

2020.gada 8.jūnijā noslēgts līgums ar SIA “Delta EM” par Notekūdeņu attīrīšanas stacijas iekšējo elektrotīklu un automatizācijas sistēmas pārbūves darbu veikšanu. Piedāvājuma cena EUR 108851,60 ar PVN. ...

Paziņojums par lēmumu iepirkumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS 2019/02

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944 Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: “Koksnes šķeldas piegāde” (ID Nr.SKS2019/02) Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Koksnes šķeldas piegāde Pretendenta, kuram ir piešķirts tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukumu un reģistrācijas ...
Scroll to top