Iepirkumi

Noslēgtie līgumi

1. Cenu aptaujas rezultātā, 2020.gada 27.martā noslēgts līgums ar SIA “GLUDI LM” par asfaltbetona seguma bedrīšu remonta darbu veikšanu (Līguma summa EUR 5767,20 bez PVN) un par nobrauktuvju, gājēju ietvju un brauktuves seguma remonta darbu veikšanu Saulkrastu novadā (Līguma summa EUR 13632,21 bez PVN).

2. Ievērojot to, ka Līguma izpildes laikā tika konstatēti vēl papildu darbi, kuru izpilde nav atliekama uz velāku laiku, kā arī to, ka saistībā ar valsts ārkārtas stāvokli un pieejamo pašvaldības budžetu citi asfaltēšanas darbi, kas iepriekš bija plānoti, var neīstenoties, tika noslēgta papildu vienošanās ar SIA “GLUDI LM”:

2.1. par grozījumiem 2020.gada 27.marta līgumā par asfaltbetona seguma bedrīšu remonta darbu veikšanu. Veicamie papildu darbi notiks šādās vietās: Smilšu ielā, Stacijas laukumā, Ainažu un Krasta ielas krustojumā, Saules ielā 19, Baltā kāpā, Lauku ielā, V.Lāča ielā, Raiņa un Krasta ielā. Papildu vienošanās summa ir EUR 5961,60 bez PVN.

2.2. par grozījumiem 2020.gada 27.marta līgumā par nobrauktuvju, gājēju ietvju un brauktuves seguma remonta darbu veikšanu Saulkrastu novadā. Veicamie papildu darbi notiks Ainažu ielā 30. Papildu vienošanās summa EUR 2859,44 bez PVN.

Cenu aptauja par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 12.maijs. Nolikums ...

Cenu aptauja par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu (10.05.2021. pārtraukts)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 6.maijs. Nolikums ...

Paziņojums par noslēgto līgumu

2020.gada 14.oktobrī ar SIA “Ascendum Ceļu būve” tika noslēgts līgums par nobrauktuvju, gājēju ietvju un brauktuves seguma pārbūves darbu veikšanu Saulkrastos, posmā no Murjāņu – Rīgas ielu krustojuma līdz Ainažu – Smilšu ielu krustojumam. Darbu izpildes summa EUR 19898,54 bez PVN. ...

Paziņojums par noslēgto līgumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

2020.gada 3.septembrī ar SIA “GRANDEG” tika noslēgts pirkuma līgumu par Turbo sērijas granulu apkures katla (500kW) iegādi katlu mājai Smilšu ielā 3, Saulkrastos, par kopējo summu EUR 37200 bez PVN. ...

Paziņojums par noslēgto līgumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

2020.gada 3.septembrī ar SIA “MARKO K” tika noslēgts līgums par koksnes šķeldas piegādi. Līguma cena – EUR 18,30 bez PVN par vienu saražoto MWh. Piegāde tiks veikta SIA “Saulkrastu komunālserviss” katlu mājai Bērzu alejā 3a, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā. ...

Paziņojums par noslēgto līgumu

2020.gada 5.augustā ar SIA “Ascendum Ceļu būve” tika noslēgts līgums par asfaltbetona seguma avārijas darbu veikšanu Saulkrastu novadā. Darbu izpildes summa EUR 9762,48 bez PVN. Darbi tiks veikti šādās vietās Saulkrastu novadā: Raiņa ielā 3, Alfrēda Kalniņa ielā, Skolas ielā, Ainažu ...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai Nr.SKS2020/06

2020.gada 6.augustā ar SIA “ILNET” tika noslēgts līgums par projekta “Gājēju pārejas izbūve izglītības iestāžu un vides pieejamībai Ainažu ielā, Saulkrastos” īstenošanu. Darbu izpildes summa EUR 10883,11 bez PVN. ...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai Nr.SKS2020/05

2020.gada 15.jūlijā ar SIA “Ascendum Ceļu būve” tika noslēgts līgums par ietves pārbūves darbu veikšanu posmā no Raiņa – Skolas ielas krustojuma līdz Skolas ielai 4A, Saulkrastos. Darbu izpildes summa EUR 19788,76  bez PVN. ...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai Nr.SKS2020/04

2020.gada 10.jūlijā ar akciju sabiedrību “A.C.B.” tika noslēgts līgums par Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Saulkrastu novadā. Darbu izpildes summa EUR 9 671,55  bez PVN. ...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS2020/03

2020.gada 8.jūnijā noslēgts līgums ar SIA “Delta EM” par Notekūdeņu attīrīšanas stacijas iekšējo elektrotīklu un automatizācijas sistēmas pārbūves darbu veikšanu. Piedāvājuma cena EUR 108851,60 ar PVN. ...

Paziņojums par lēmumu iepirkumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS 2019/02

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944 Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: “Koksnes šķeldas piegāde” (ID Nr.SKS2019/02) Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Koksnes šķeldas piegāde Pretendenta, kuram ir piešķirts tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukumu un reģistrācijas ...
Scroll to top