Par mums

SIA “Saulkrastu komunālserviss” 100% akciju īpašnieks ir Saulkrastu novada dome. Mēs strādājam un attīstāmies, lai pakalpojumu izmantošana kļūtu pavisam vienkārša. Šobrīd ir iespējams elektroniski iesūtīt ūdens skaitītāju rādītājus, pieteikties SIA “Saulkrastu Komunālservisa” pakalpojumiem internetā vai zvanot mums, kā arī ziņot par dažādākajām problēmām, kas saistītas ar komunālās saimniecības kārtību.

Prioritātes

Mūsu vērtības

Darba kvalitāte

Uzņēmuma komandā strādā tikai pieredzējuši un kvalificēti darbinieki ar augstu atbildības sajūtu.

Mērķis

SIA Saulkrastu Komunālservisa galvenais mērķis ir sakārtota Saulkrastu komunālā saimniecība un klientu dažādo problēmu atrisināšana.

Klienti

Mūsu prioritāte ir klientu apmierinātība ar mūsu pakalpojumiem. Strādājam un attīstāmies, lai pakalpojumu pieteikšana būtu ātrāka, ērtāka un izdevīgāka ikvienam Saulkrastu iedzīvotājam.

Pakalpojumi

Ko mēs piedāvājam

Ūdens

Dzeramā ūdens ieguve, centralizētas ūdens un kanalizācijas sistēmas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšana.

Siltums

Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība; Centrālizētā siltumapgāde.

Labiekārtošana

Labiekārtošanas pakalpojumi, tai skaitā ceļu apsaimniekošana un uzturēšana, apgaismojums, u.c.

Apsaimniekošana

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apsaimniekošana.

Mūsu komanda

Vadība

Māris Keišs

Valdes loceklis

Ģirts Daukšta

Ūdensapgādes nodaļas vadītājs

Ģirts Gūtmanis

Apsaimniekošanas un siltumapgādes nodaļas vadītājs

Aleksandrs Zoričs

Labiekārtošanas nodaļas vadītājs

Scroll to top