Deleģējumi

Ūdensapgāde

Līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Saulkrastu novadā

Siltumapgāde

Līgums par centralizētās siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu

Labiekārtošana

Deleģēšanas līgums par labiekārtošanas darbu veikšanu Saulkrastu novadā

Scroll to top