Vakances

Ceļu meistara amata vakance

(darba vieta: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160)

Galvenie pienākumi:

 • Plānot un organizēt nepieciešamos pasākumus ceļu, kā arī lietus ūdens kanalizācijas izbūvei un pārbūvei.
 • Pārraudzīt un kontrolēt sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas izpildi pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 • Izstrādāt tehnisko specifikāciju un citu dokumentāciju ceļu infrastruktūras būvniecības, pārbūves un pakalpojumu iepirkuma procedūras organizēšanai un līgumu slēgšanai.
 • Izstrādāt un atjaunot ceļu sarakstus, to uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Organizēt un kontrolēt ceļu uzturēšanas un būvniecības darbus.
 • Ierosināt un izstrādāt satiksmes organizācijas shēmas, organizēt un uzraudzīt to ieviešanas un pilnveidošanas pasākumus (t.sk., publisko pasākumu un remonta darbu laikā).
 • Piedalīties ar Saulkrastu novada pašvaldības domes lēmumiem un rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbā, nodrošināt ar lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
 • Nodrošināt ceļu infrastruktūras būvniecības, remonta un uzturēšanas pakalpojumu izpildes kontroli.
 • Izdot rakšanas atļaujas un saskaņot darbus (projektus), ko paredzēts veikt uz ceļiem vai tiešā to tuvumā.
 • Veikt regulāru pašvaldības autoceļu infrastruktūras stāvokļa un to elementu apsekošanu, ierosināt, organizēt un uzraudzīt ar to pārbūvi saistītās darbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Veikt citus SIA “Saulkrastu komunālserviss” vadības deleģētos uzdevumus.

Galvenās prasības:

 • Augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā (akadēmiskā, 2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds).
 • Tehniskā domāšana.
 • Darba pieredze ceļu infrastruktūras būvniecības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Labas valsts valodas zināšanas, vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas.
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, Autodesk AutoCAD LT) un citu biroja tehniku. Iemaņas darbam ar būvniecības informācijas sistēmu tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu EUR 1680,00 (bruto) mēnesī (profesijas kods 3112 31).
 • Normālo darba laiku 40 stundas nedēļā.
 • Sociālās garantijas.

CV un pieteikumu (ar norādi: vakance – ceļu meistars) sūtīt elektroniski uz e-pastu: jurists@komunalserviss.lv līdz 2024.gada 20.maijam. Tālrunis informācijai +371 26526513.

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantam informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir SIA “Saulkrastu komunālserviss”, juridiskā adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.

Galvenā grāmatveža amata vakance

(darba vieta: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160)

Galvenie pienākumi:

 • Grāmatvedības darba organizēšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
 • Darba algu aprēķini.
 • Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite.
 • Eiropas fondu līdzfinansējuma projektu grāmatvedība.
 • Bankas operāciju veikšana, apgrozāmā kapitāla kontrole.
 • Ceturkšņu un gada pārskatu sagatavošana.
 • Atskaišu sagatavošana, iesniegšana VID, statistikas pārvaldei, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanai komisijai, CFLA, Valsts kasei (Pārskati) un uzņēmuma vadībai.
 • Sadarbības organizēšana ar VID, revidentiem, Saulkrastu novada pašvaldību.

Galvenās prasības:

 • Augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai grāmatvedībā.
 • Obligāta veiksmīga darba pieredze galvenā grāmatveža amatā ne mazāk kā 2 gadi.
 • Obligāta pieredze darbā ar resursu vadības un grāmatvedības programmu Horizon.
 • Zināšanas Latvijas Republikas likumdošanā grāmatvedībā un nodokļu jomā, kā arī pilna grāmatvedības cikla pārzināšana.
 • Laba loģiskā, analītiskā domāšana un radoša pieeja darba procesam.
 • Precizitāte, godīgums un augsta atbildības sajūta.
 • Labas latviešu valodas zināšanas.
 • Ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office).
 • Stresa noturība, iniciatīva un precizitāte.

Piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu stabilā uzņēmumā.
 • Iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi.
 • Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.
 • Darba vieta: Liepu iela 3, Saulkrasti.
 • Darba algu: EUR 1840,86.

CV un pieteikumu (ar norādi: vakance – galvenais grāmatvedis) sūtīt elektroniski uz e-pastu: jurists@komunalserviss.lv līdz 2024.gada 26.maijam. Tālrunis informācijai +371 26526513.

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantam informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir SIA “Saulkrastu komunālserviss”, juridiskā adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.

Scroll to top