Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss”  atbilstoši 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā atrodošos ūdens uzglabāšanas rezervuāru, tajā skaitā arī ūdensvada, dezinfekciju ar hloru. Hlorēšana tiks uzsākta 26.jūlijā un turpināsies līdz 1.augustam. […]

Darbu uzsākšana nākošajās ielās ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta ietvaros

Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkratos, II kārta” ietvaros būvnieks (personu apvienība “WESEMANN-Edrija-Būvmeistars”) 2019.gada 22.nedēļā (no 22.07.2019.) plāno sākt inženiertīklu izbūves darbus: – Draudzības ielā (starp Ganību un Ozolu ielu); – Baltijas ielā Par darbu veikšanu šajās ielās būvnieks šonedēļ, 2019.gada 21.nedēļā, ir ievietojis informatīvu veidlapu šo ielu iedzīvotāju pastkastēs.

Ūdens padeves pārtraukumi jūlijā

Saistībā ar projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”  darbu izpildi: 1) no 2019.gada 10. jūlija līdz 17. jūlijam laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 būs ūdens padeves pārtraukums sekojošām adresēm: Mētru ielā Nr. 15 un Nr. 19,Ausekļa ielā Nr. 10. 2) no 2019. gada 10. jūlija līdz 31.jūlijam laikā no plkst. 8.00 […]

Ekspluatācijā nodoti pirmā posma kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas centralizētie tīkli

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ir nodoti šī projekta pirmā posma centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un pievadi 33 īpašumiem Amatnieku, Zvaigžņu, Jomas, Jaunā un Liepu ielā, kā arī centralizētā ūdensvada sistēmas tīkli 8 īpašumiem Liepu ielā.SIA ”Saulkrastu komunālserviss” aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru mājsaimniecības atrodas minētajās projekta […]

Scroll to top