Paziņojums par rakšanas darbiem un satiksmes ierobežojumiem

2020. gada 16. novembrī, no plkst. 9:00 līdz 15:00 tiks veikti caurtekas remontdarbi Zvejniekciemā, Jūras prospektā starp mājām 15 un 30A. Šajā laikā tiks pilnībā slēgta satiksme. Iedzīvotājus, kas dzīvo uz ziemeļiem no remontdarbu vietas, un izmanto doto ceļa posumu, remontdarbu laikā lūgums izmantot ceļu “Brūveļi – Limbažu rajons”.

Hidrantu pārbaude

Pamatojoties uz 2016. gada 29. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” vienu reizi gadā ir jāveic ugunsdzesības hidrantu pārbaude.  SIA “Saulkrastu komunālserviss” laika posmā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020. gada 20.novembrim veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritroijā. Informējam, ka pēc ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes ūdensvada tīklā iespējama ūdens uzduļķošanās! Atvainojamies klientiem par sagādātajām neērtībām!

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Atgādinām, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” veic klientu apkalpošanu tikai ATTĀLINĀTI. Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem: 1) par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā nodot skaitītāju rādījumus – pa tālr.Nr.   67951361 vai e-pasts info@komunalserviss.lv; 2) par rēķiniem un maksājumiem – pa tālr.Nr. 25602831; 3) par pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, […]

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem

Ņemot vērā, ka turpina palielināties  Covid-19 vīrusa izplatība  SIA “Saulkrastu komunālserviss” no 2020.gada 13. oktobra veic klientu apkalpošanu ATTĀLINĀTI. Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem: 1) par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā nodot skaitītāju rādījumus – pa tālr.Nr.   67951361 vai e-pasts info@komunalserviss.lv, 2) par rēķiniem un maksājumiem […]

SIA “Saulkrastu komunālserviss” rīko čiekuru un skuju savākšanas akciju

SIA “Saulkrastu komunālserviss” no 15. oktobra līdz 12. novembrim, katru ceturtdienu, no plkst.10.00 līdz 12.00, organizē čiekuru un skuju savākšanas akciju. Kur? Iedzīvotāji var nodot čiekurus un skujas SIA “Saulkrastu komunālservisa” katlu mājā Bērzu alejā 3a, Zvejniekciemā, iepriekš obligāti piesakoties pa tālruni: +371 29283625. Zari, koki, sadzīves un cita veida atkritumi netiks pieņemti.

SIA “Saulkrastu komunālserviss” organizē bioloģisko atkritumu savākšanas akciju

Laikā, kad zemes ziemeļu puslodē noslēgsies astronomiskā vasara un iestāsies rudens, daudzus Saulkrastu iedzīvotājus dara bažīgus jautājums – ko iesākt ar bioloģiskajiem atkritumiem? Šogad SIA “Saulkrastu komunālserviss” organizē bioloģiskos atkritumu (koku lapas, pērnā zāle) savākšanas akciju no 17. oktobra līdz 14. novembrim. Akcijas laikā iedzīvotājiem būs iespējams bez maksas nodot bioloģiskos atkritumus. Iedzīvotāji paši nogādā […]

Notiks ūdens rezervuāru dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru dezinfekciju ar hloru. Kārtējā rezervuāru hlorēšana tiks veikta no 2020.gada 21.septembra līdz 2020.gada […]

Scroll to top