Ir pieejams Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējums centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai

2021.gada 10.martā stājās spēkā Saulkrastu novada domes 2021.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.SN3/2021 “Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi), saskaņā ar kuriem pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājiem un mudinātu iedzīvotājus izmantot projektu ietvaros sniegto iespēju pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Ar Noteikumiem varat iepazīties Saulkrastu […]

Paziņojums par rakšanas darbiem un satiksmes ierobežojumiem

2020. gada 16. novembrī, no plkst. 9:00 līdz 15:00 tiks veikti caurtekas remontdarbi Zvejniekciemā, Jūras prospektā starp mājām 15 un 30A. Šajā laikā tiks pilnībā slēgta satiksme. Iedzīvotājus, kas dzīvo uz ziemeļiem no remontdarbu vietas, un izmanto doto ceļa posumu, remontdarbu laikā lūgums izmantot ceļu “Brūveļi – Limbažu rajons”.

Hidrantu pārbaude

Pamatojoties uz 2016. gada 29. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” vienu reizi gadā ir jāveic ugunsdzesības hidrantu pārbaude.  SIA “Saulkrastu komunālserviss” laika posmā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020. gada 20.novembrim veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritroijā. Informējam, ka pēc ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes ūdensvada tīklā iespējama ūdens uzduļķošanās! Atvainojamies klientiem par sagādātajām neērtībām!

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Atgādinām, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” veic klientu apkalpošanu tikai ATTĀLINĀTI. Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem: 1) par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā nodot skaitītāju rādījumus – pa tālr.Nr.   67951361 vai e-pasts info@komunalserviss.lv; 2) par rēķiniem un maksājumiem – pa tālr.Nr. 25602831; 3) par pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, […]

Scroll to top