Darbu uzsākšana nākošajās ielās ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta ietvaros

Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkratos, II kārta” ietvaros būvnieks (personu apvienība “WESEMANN-Edrija-Būvmeistars”)

2019.gada 22.nedēļā (no 22.07.2019.) plāno sākt inženiertīklu izbūves darbus:

– Draudzības ielā (starp Ganību un Ozolu ielu);

– Baltijas ielā

Par darbu veikšanu šajās ielās būvnieks šonedēļ, 2019.gada 21.nedēļā, ir ievietojis informatīvu veidlapu šo ielu iedzīvotāju pastkastēs.

Scroll to top