SIA “Saulkrastu komunālserviss” savai komandai meklē vienīgo JURISTU

SIA “Saulkrastu komunālserviss”, ir Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina centralizētas ūdens un kanalizācijas sistēmas tīklu uzturēšanu, siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, tirdzniecību, teritorijas labiekārtošanu un ceļu uzturēšanu, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apsaimniekošanu. SIA “Saulkrastu komunālserviss” savai komandai meklē vienīgo JURISTU Galvenie darba pienākumi: Sniegt juridisko atbalstu uzņēmuma vadībai […]

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Saistībā ar visiem pasaules notikumiem un mūsu valstī pieņemtajiem lēmumiem par Krievijas interneta vietņu bloķēšanu, tostarp e-pasta platformas mail.ru un yandex.ru, lūdzam visus mūsu klientus, kurus skar šīs izmaiņas, sazināties ar mums un informēt par jaunāko vai citu kontaktinformāciju un veidu, kādā turpmāk vēlaties saņemt rēķinus. Krievijas e-pasta platformas bloķēšana nozīmē, ka ir liegta gan […]

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru dezinfekciju ar hloru. Kārtējā rezervuāru hlorēšana tiks veikta no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada […]

Iepirkumu arhīvs

Paziņojums par lēmumu iepirkumam  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS  2019/02 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944 Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: “Koksnes šķeldas piegāde” (ID Nr.SKS2019/02) Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Koksnes šķeldas piegāde Pretendenta, kuram ir piešķirts tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukumu un reģistrācijas numuru SIA “MARKO K”, vien.reģ.Nr.44102017894 Pretendenta […]

Scroll to top