Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Sākot no 2022.gada 22. aprīļa, SIA “Saulkrastu komunālserviss” uzsāks pakāpenisku apkures pārtraukšanu Saulkrastu centra katlumājās un Zvejniekciemā. Visiem namu apsaimniekotājiem (pārvaldniekiem) tiks nosūtīts paziņojums par apkures pārtraukšanu attiecīgās katlumājas pakalpojumu tīklā.  Kopumā apkure klientiem tiks atslēgta laika posmā no 2022.gada 22.aprīļa līdz 29. aprīlim.

Sakarā ar āra gaisa temperatūras pakāpenisku paaugstināšanos un nostabilizēšanos, apkures intensitāte jau vairākas nedēļas pakāpeniski samazinājās.

Automatizētie siltummezgli mājās nodrošina to, ka pavasara sezonā mājas netiek pārkurinātas, tādējādi siltumenerģija apkurei tiek patērēta tikai nepieciešamajā apjomā vadoties no iestatītā komforta līmeņa. Tiklīdz iestāsies vienmērīgi un pietiekami silts laiks, apkure tiks atslēgta pilnībā.

Patīkamu pavasari un siltu vasaru!

Lai miers mūsu zemē!

Scroll to top